Menu

Zoek op
rubriek
Data&Privacyweb
0
Sander van de Molen
NEEM CONTACT OP

De medewerkers van PrivacyTeam hebben allemaal aantoonbare ervaring met de implementatie van wet- en regelgeving binnen verschillende organisaties én met het bedenken van praktische oplossingen om privacy op een eenvoudige en praktische manier te verankeren binnen een organisatie en daarover verantwoording af te leggen.Een organisatie die persoonsgegevens verwerkt, moet zich houden aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit houdt ook in dat men moet kunnen aantonen dat de organisatie voldoet aan alle van toepassing zijnde verplichtingen. Deze verplichting staat omschreven in artikel 5 lid 2 van de AVG: "De verwerkingsverantwoordelijke is verantwoordelijk voor de naleving van lid 1 en kan deze aantonen". Dit heet de verantwoordingsplicht. De verplichting om continu te verbeteren (PDCA-cyclus) is opgenomePrivacyTeam is de ontwikkelaar van het pakket EasyPrivacy®. Een gebruiksvriendelijke, kwalitatief hoogwaardige oplossing voor bedrijven en instellingen om ‘verantwoording af te leggen’ en aantoonbaar aan de AVG te blijven voldoen. EasyPrivacy® is een intuïtief Privacy Management Software pakket dat als SAAS oplossing wordt aangeboden. Naast EasyPrivacy® voor bedrijven zijn er pakketten voor het onderwijs, de zorg en voor kerken beschikbaar.n in art. 24, lid 1 van de AVG. Hiermee is de AVG een moderne wet (Europese verordening), die riskbased is en aantoonbaarheid en PDCA als uitgangspunt heeft opgenomen.

Sander van de Molen
NEEM CONTACT OP
Sander van de Molen
NEEM CONTACT OP
Sander van de Molen
NEEM CONTACT OP
Sander van de Molen
NEEM CONTACT OP
Sander van de Molen
NEEM CONTACT OP