Menu

Zoek op
rubriek
Data&Privacyweb
0
Artikelnummer: 9781913715618 Categorieën: , , ,
eng |
16 december 2020
 | 
0,0 rating
(0)
A Practical Guide to Managing GDPR Subject Access Requests
How should your company respond to requests from people who want to access their personal data? GDPR gives individuals the right to access and seek a copy of all of the personal data your company holds on them. This may include access to emails, call recordings, CCTV footage and any other record containing their personal data. A recent study showed that companies spend up to £1.58 million per year dealing with GDPR Data Subject Access Requests. The Information Commissioner’s Office receives more complaints on Access Requests than any other issue. Access Requests are a legal minefield. If Access Requests are mishandled, they can leave companies open to fines, litigation and reputational damage. This book explains how to comply with Access Requests under GDPR including:
  • Recognising Access Requests
  • Understanding the rules and time limits
  • Finding the data
  • Redacting the data
  • Understanding the exceptions to Access Requests
  • Dealing with Access Requests from your own employees
  • Drafting a company policy on Access Requests
  • Training Staff on Access Requests
This book aims to put your company on the right side of GDPR Access Requests.   Hoe moet uw bedrijf reageren op verzoeken van mensen die toegang willen tot hun persoonsgegevens? GDPR geeft personen het recht om toegang te krijgen tot en een kopie te vragen van alle persoonsgegevens die uw bedrijf over hen bewaart. Het kan daarbij gaan om toegang tot e-mails, gespreksopnames, CCTV-beelden en alle andere gegevens die hun persoonsgegevens bevatten. Uit een recent onderzoek is gebleken dat bedrijven tot 1,58 miljoen pond per jaar uitgeven aan GDPR-verzoeken om toegang tot gegevens. Het Information Commissioner's Office ontvangt meer klachten over verzoeken om toegang dan over enig ander onderwerp. Toegangsverzoeken zijn een juridisch mijnenveld. Als verzoeken om toegang niet goed worden afgehandeld, kunnen bedrijven boetes, rechtszaken en reputatieschade oplopen. Dit boek legt uit hoe u kunt voldoen aan verzoeken om toegang onder GDPR, inclusief: Herkennen van verzoeken om toegang De regels en termijnen begrijpen De gegevens vinden Redigeren van de gegevens Inzicht in de uitzonderingen op verzoeken om toegang Omgaan met verzoeken om toegang van uw eigen medewerkers Opstellen van een bedrijfsbeleid inzake toegangsverzoeken Personeel opleiden in verzoeken om toegang Dit boek is bedoeld om uw bedrijf aan de juiste kant van de GDPR-toegangsverzoeken te krijgen.
€51.95

Product delen

Reviews