Menu

Zoek op
rubriek
Data&Privacyweb
0
Artikelnummer: 9781787423701 Categorieën: , , , ,
eng |
31 december 2020
 | 
0,0 rating
(0)
Data Protection and the New UK GDPR Landscape
With the United Kingdom’s exit from the EU now confirmed, this new Special Report provides a practical explanation of data protection laws as they will exist in a post-EU environment. GDPR will cease to have effect but substitute legislation will ensure that the UK remains a safe territory for personal data. Data Protection: The Post-GDPR Landscape takes the reader through the key principles of data protection law providing practical explanations of the scope of UK legislation and how to assure compliance with the law. Chapters within the publication will cover: - the overarching duty of accountability; - demonstrating transparency under data protection law; - the legal duties of a data controller including steps to take when instructing processing; - the legal duties of a data processor; - developing and managing data protection governance policies and procedures; - data subject rights and how to respond; - international personal data transfers; - conducting data privacy impact assessments; - personal data in legal proceedings and governmental powers impacting upon personal data; - profiling using personal data and the law; - securing personal data and addressing cyber risks; - data breaches – how to react and respond; and - looking forward – noteworthy emerging trends and issues. Each subject will be developed in a practical manner with illustrative case studies and with references to relevant case law. This Special Report will be of interest to in-house counsel, individuals responsible for personal data management and governance including data protection officers and all with responsibility for data systems and infrastructure at a senior level.   Nu het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU is bevestigd, biedt dit nieuwe speciale verslag een praktische uitleg van de wetgeving inzake gegevensbescherming zoals die zal bestaan in een post-EU-omgeving. De GDPR zal niet langer van kracht zijn, maar vervangende wetgeving zal ervoor zorgen dat het Verenigd Koninkrijk een veilig gebied voor persoonsgegevens blijft. Gegevensbescherming: The Post-GDPR Landscape neemt de lezer mee langs de belangrijkste beginselen van de gegevensbeschermingswetgeving en geeft praktische uitleg over de reikwijdte van de Britse wetgeving en hoe de naleving van de wet kan worden verzekerd. De hoofdstukken in de publicatie behandelen: - de overkoepelende plicht tot verantwoordingsplicht; - het aantonen van transparantie volgens de gegevensbeschermingswetgeving - de wettelijke verplichtingen van een voor de verwerking verantwoordelijke, met inbegrip van de stappen die moeten worden ondernomen wanneer opdracht tot verwerking wordt gegeven - de wettelijke verplichtingen van een gegevensverwerker; - ontwikkeling en beheer van beleid en procedures voor gegevensbescherming - rechten van de betrokkene en hoe daarop te reageren; - internationale doorgifte van persoonsgegevens; - het uitvoeren van privacyeffectbeoordelingen; - persoonsgegevens in gerechtelijke procedures en overheidsbevoegdheden die gevolgen hebben voor persoonsgegevens - profilering met gebruikmaking van persoonsgegevens en de wet - beveiliging van persoonsgegevens en aanpak van cyberrisico's; - gegevensinbreuken - hoe te reageren en te antwoorden; en - vooruitkijken - opmerkelijke opkomende trends en kwesties. Elk onderwerp wordt op een praktische manier uitgewerkt met illustratieve casestudy's en met verwijzingen naar relevante jurisprudentie. Dit speciale verslag is van belang voor bedrijfsjuristen, personen die verantwoordelijk zijn voor het beheer en de governance van persoonsgegevens, waaronder functionarissen voor gegevensbescherming, en iedereen die op leidinggevend niveau verantwoordelijk is voor datasystemen en -infrastructuur.  
€99.00

Product delen

Reviews