Menu

Zoek op
rubriek
Data&Privacyweb
0
Artikelnummer: 9780414060203 Categorieën: , , ,
eng |
31 juli 2019
 | 
0,0 rating
(0)
Data Protection Strategy: Implementing Data Protection Compliance
Data Protection Strategy provides a commentary on the essential issues for controllers and processors: the need for compliance and the practical steps in involved in formulating a cohesive and effective data protection policy within an organisation. It is fully revised to reflect the General Data Protection Regulation (GDPR) and the Data Protection Act 2018. The structure of the book enables a complex subject to be grasped easily and is ideal for both busy practitioners and those new to the subject. You ll find a wealth of hands-on guidance, checklists and precedent material to help you establish data protection compliance. Key features: - Provides clear analysis of the essentials of the legislation - Covers the General Data Protection Regulation and the Data Protection Act 2018 - Examines when personal data and special categories of personal data can be processed - Looks at the key roles in data protection - Details the consequences of compliance failures, including criminal charges and the Commissioner s powers, now much enhanced by the GDPR and including a power to impose fines of up to 4% of global revenue - Outlines the structure of data audits: how to prepare for an audit, the audit itself and its aftermath - Explains compliance with the new principles of transparency and accountability and the new rules on processing of children s data - Looks at technological challenges such as BYOD, cookies, tracking technologies and email monitoring   Data Protection Strategy geeft een toelichting op de essentiële kwesties voor controllers en verwerkers: de noodzaak van compliance en de praktische stappen die komen kijken bij het formuleren van een samenhangend en effectief gegevensbeschermingsbeleid binnen een organisatie. Het is volledig herzien om de General Data Protection Regulation (GDPR) en de Data Protection Act 2018 te weerspiegelen. De structuur van het boek maakt het mogelijk om een complex onderwerp gemakkelijk te vatten en is ideaal voor zowel drukbezette beoefenaars als degenen die nieuw zijn in het onderwerp. U vindt een schat aan praktische richtlijnen, checklists en precedentenmateriaal om u te helpen bij de naleving van de gegevensbescherming. Belangrijkste kenmerken: - Biedt een heldere analyse van de essentie van de wetgeving - Behandelt de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Data Protection Act 2018 - Gaat in op wanneer persoonsgegevens en speciale categorieën persoonsgegevens kunnen worden verwerkt - Gaat in op de belangrijkste rollen in gegevensbescherming - Gaat in op de gevolgen van tekortkomingen in de naleving, waaronder strafrechtelijke vervolging en de bevoegdheden van de commissaris, die nu sterk zijn uitgebreid door de GDPR en waaronder de bevoegdheid om boetes op te leggen tot 4% van de wereldwijde omzet - Schetst de structuur van gegevensaudits: Hoe bereidt u zich voor op een audit, de audit zelf en de nasleep ervan - Legt uit hoe u zich houdt aan de nieuwe beginselen van transparantie en verantwoordingsplicht en de nieuwe regels voor de verwerking van gegevens van kinderen - Gaat in op technologische uitdagingen zoals BYOD, cookies, traceringstechnologieën en e-mailmonitoring
€311.15

Product delen

Specificaties
Reviews

Specificaties

Uitgever (details) Van Ditmar Boekenimport B.V.
Bezorgtijd 5 dagen
Taal eng
Gewicht
Afmetingen X X
ISBN 9780414060203
NUR LAW104000