Menu

Zoek op
rubriek
Data&Privacyweb
0
Artikelnummer: 9781787781917 Categorieën: ,
eng |
31 oktober 2019
 | 
0,0 rating
(0)
EU General Data Protection Regulation (GDPR)
Understand your GDPR obligations and prioritise the steps you need to take to comply. All organisations – wherever they are in the world – that process the personal data of EU residents must comply with the GDPR (General Data Protection Regulation). Failure to do so could cost them up to €20 million or 4% of annual global turnover in fines, whichever is greater. Now in its third edition, EU GDPR – An Implementation and Compliance Guide is a clear and comprehensive book providing detailed commentary on the Regulation. Read this book to learn about:
  • The purpose of the GDPR and its key definitions;
  • The DPO (data protection officer) role, including whether you need one and what they should do;
  • Risk management and DPIAs (data protection impact assessments), including how, when and why to conduct one;
  • Data subjects’ rights, including consent and the withdrawal of consent, DSARs (data subject access requests) and how to handle them, and data controllers and processors’ obligations;
  • International data transfers to ‘third countries’, including guidance on adequacy decisions and appropriate safeguards, the EU-US Privacy Shield, international organisations, limited transfers and Cloud providers; and
  • How to adjust your data protection processes to comply with the GDPR, and the best way of demonstrating that compliance.
This guide is a perfect companion for anyone managing a GDPR compliance project. It explains the changes you need to make to your data protection and information security regimes and tells you exactly what you need to do to avoid severe financial penalties. Start your compliance journey now and buy this book today.   Begrijp uw GDPR-verplichtingen en prioriteer de stappen die u moet nemen om eraan te voldoen. Alle organisaties - waar ook ter wereld - die de persoonsgegevens van EU-ingezetenen verwerken, moeten voldoen aan de GDPR (General Data Protection Regulation). Doet u dit niet, dan kan dit u een boete van maximaal 20 miljoen euro of 4% van de wereldwijde jaaromzet kosten, afhankelijk van welk bedrag hoger is. EU GDPR - An Implementation and Compliance Guide, nu in zijn derde editie, is een duidelijk en uitgebreid boek met gedetailleerd commentaar op de verordening. Lees dit boek om meer te weten te komen over: Het doel van de GDPR en de belangrijkste definities; De rol van DPO (data protection officer), inclusief of u er een nodig heeft en wat hij moet doen; Risicobeheer en DPIA's (gegevensbeschermingseffectbeoordelingen), inclusief hoe, wanneer en waarom u er een moet uitvoeren; de rechten van de betrokkenen, waaronder toestemming en het intrekken van toestemming, DSAR's (Data Subject Access Requests) en hoe daarmee om te gaan, en de verplichtingen van de voor de verwerking verantwoordelijken en de verwerkers van gegevens; internationale doorgifte van gegevens naar "derde landen", met inbegrip van richtsnoeren voor adequaatheidsbesluiten en passende waarborgen, het EU-VS-privacyschild, internationale organisaties, beperkte doorgifte en cloudproviders; en Hoe u uw gegevensbeschermingsprocessen kunt aanpassen om te voldoen aan de GDPR, en de beste manier om die naleving aan te tonen. Deze gids is een perfecte metgezel voor iedereen die een GDPR-complianceproject beheert. Het legt uit welke veranderingen u moet doorvoeren in uw gegevensbescherming en informatiebeveiliging en vertelt u precies wat u moet doen om zware financiële boetes te voorkomen. Begin nu met uw compliancetraject en koop dit boek vandaag nog.
€32.95

Product delen

Reviews