Menu

Zoek op
rubriek
Data&Privacyweb
0
Artikelnummer: 9789012401470 Categorieën: ,
dut |
14 februari 2018
 | 
0,0 rating
(0)
Implementation of the General Data Protection Regulation
The GDPR regulation enters into effect on May 25th, 2018, in all European member states. From that day forward, any organization which collects and processes personal data will need to demonstrate compliance with the GDPR. This requires the organization to implement the GDPR in all relevant business units and functions. This Guide includes a step-by-step plan, a business function model, and several instruments (including checklists), which can be used to analyze the current state of business systems and help in identifying omissions in compliance with the GDPR. Issues and omissions are addressed and alleviated using a risk management approach. Priorities can be managed by assigning costs to the identified risks. The business function model forms the basis for managing which person performs which actions, when and with whom. Victor W. Alting van Geusau Esq. (LL.M.) is an experienced lawyer and auditor, and is specialized in information law and privacy law. Victor holds degrees from the University of Utrecht and University of Amsterdam law schools. He has consulted for many organizations and helped them to streamline their business processes. He has worked both as a subject matter expert and in various management positions. He has published on a variety of topics, such as project risk analysis methods, EDP auditing, system evaluation (operational quality, user satisfaction, system design and confi guration) and business processes. In his areas of expertise, Victor advises organizations in identifying and managing contract risks and regulatory requirements and in implementing compliance rules.   De GDPR-verordening wordt op 25 mei 2018 van kracht in alle Europese lidstaten. Vanaf die dag zal elke organisatie die persoonsgegevens verzamelt en verwerkt, moeten aantonen dat zij voldoet aan de GDPR. Dit vereist dat de organisatie de GDPR implementeert in alle relevante bedrijfseenheden en functies. Deze gids bevat een stappenplan, een bedrijfsfunctiemodel en verschillende instrumenten (waaronder checklists), die kunnen worden gebruikt om de huidige staat van bedrijfssystemen te analyseren en te helpen bij het identificeren van omissies in de naleving van de GDPR. Problemen en omissies worden aangepakt en weggewerkt aan de hand van een risicobeheeraanpak. De prioriteiten kunnen worden beheerd door kosten toe te wijzen aan de geïdentificeerde risico's. Het bedrijfsfunctiemodel vormt de basis voor het beheer van welke persoon wanneer welke acties uitvoert. Victor W. Alting van Geusau Esq. (LL.M.) is een ervaren advocaat en accountant, en is gespecialiseerd in informatierecht en privacyrecht. Victor is afgestudeerd aan de rechtenfaculteiten van de Universiteit Utrecht en de Universiteit van Amsterdam. Hij heeft voor veel organisaties geadviseerd en hen geholpen bij het stroomlijnen van hun bedrijfsprocessen. Hij heeft zowel als materiedeskundige en in verschillende managementfuncties gewerkt. Hij heeft gepubliceerd over uiteenlopende onderwerpen, zoals projectrisicoanalysemethoden, EDP-auditing, systeemevaluatie (operationele kwaliteit, gebruikerstevredenheid, systeemontwerp en -configuratie) en bedrijfsprocessen. Op zijn vakgebied adviseert Victor organisaties bij het identificeren en beheersen van contractrisico's en wettelijke eisen en bij het implementeren van compliance-regels.
€43.13

Product delen

Reviews