Menu

Zoek op
rubriek
Data&Privacyweb
0
Artikelnummer: 9789811599415 Categorieën: ,
eng |
20 januari 2021
 | 
0,0 rating
(0)
Internet of Things Security: Principles and Practice
Over the past few years, Internet of Things has brought great changes to the world. Reports show that, the number of IoT devices is expected to reach 10 billion units within the next three years. The number will continue to rise and wildly use as infrastructure and housewares with each passing day, Therefore, ensuring the safe and stable operation of IoT devices has become more important for IoT manufacturers. Generally, four key aspects are involved in security risks when users use typical IoT products such as routers, smart speakers, and in-car entertainment systems, which are cloud, terminal, mobile device applications, and communication data. Security issues concerning any of the four may lead to the leakage of user sensitive data. Another problem is that most IoT devices are upgraded less frequently, which leads it is difficult to resolve legacy security risks in short term. In order to cope with such complex security risks,Security Companies in China, such as Qihoo 360, Xiaomi, Alibaba and Tencent, and companies in United States, e.g. Amazon, Google, Microsoft and some other companies have invested in security teams to conduct research and analyses, the findings they shared let the public become more aware of IoT device security-related risks. Currently, many IoT product suppliers have begun hiring equipment evaluation services and purchasing security protection products. As a direct participant in the IoT ecological security research project, I would like to introduce the book to anyone who is a beginner that is willing to start the IoT journey, practitioners in the IoT ecosystem, and practitioners in the security industry. This book provides beginners with key theories and methods for IoT device penetration testing; explains various tools and techniques for hardware, firmware and wireless protocol analysis; and explains how to design a secure IoT device system, while providing relevant code details.   In de afgelopen jaren heeft het internet der dingen grote veranderingen in de wereld teweeggebracht. Uit rapporten blijkt dat het aantal IoT-apparaten de komende drie jaar naar verwachting zal oplopen tot 10 miljard stuks. Daarom is het voor IoT-fabrikanten steeds belangrijker geworden om te zorgen voor een veilige en stabiele werking van IoT-apparaten. In het algemeen zijn er vier belangrijke aspecten betrokken bij veiligheidsrisico's wanneer gebruikers typische IoT-producten gebruiken, zoals routers, slimme luidsprekers en entertainmentsystemen voor in de auto, namelijk cloud, terminal, toepassingen voor mobiele apparaten en communicatiegegevens. Beveiligingsproblemen met betrekking tot een van deze vier kunnen leiden tot het lekken van gevoelige gegevens van gebruikers. Een ander probleem is dat de meeste ivd-apparaten minder vaak worden geüpgraded, waardoor het moeilijk is om bestaande veiligheidsrisico's op korte termijn op te lossen. Om dergelijke complexe veiligheidsrisico's het hoofd te bieden, hebben beveiligingsbedrijven in China, zoals Qihoo 360, Xiaomi, Alibaba en Tencent, en bedrijven in de Verenigde Staten, zoals Amazon, Google, Microsoft en enkele andere bedrijven, geïnvesteerd in beveiligingsteams om onderzoek en analyses uit te voeren, en de bevindingen die zij hebben gedeeld laten het publiek zich meer bewust worden van de veiligheidsrisico's van IoT-apparaten. Momenteel zijn veel leveranciers van IoT-producten begonnen met het inhuren van diensten voor de evaluatie van apparatuur en het aanschaffen van beveiligingsbeschermingsproducten. Als directe deelnemer aan het onderzoeksproject naar de veiligheid van IoT-ecologie, wil ik het boek voorstellen aan iedereen die als beginner aan de IoT-reis wil beginnen, aan beoefenaars in het IoT-ecosysteem en aan beoefenaars in de beveiligingsindustrie. Dit boek biedt beginners de belangrijkste theorieën en methoden voor penetratietests voor IoT-apparaten; legt verschillende tools en technieken uit voor hardware-, firmware- en draadloze protocolanalyse; en legt uit hoe een veilig IoT-apparaatsysteem kan worden ontworpen, waarbij relevante codedetails worden verstrekt.  
€86.95

Product delen

Reviews