Menu

Zoek op
rubriek
Data&Privacyweb
0
Artikelnummer: 9789013156423 Categorieën: , ,
dut |
5 januari 2021
 | 
0,0 rating
(0)
Privacy- en gegevensbeschermingsrecht Tekst & Commentaar
Tekst & Commentaar
In dit Tekst <(>&<)> Commentaar-deel zijn AVG en UAVG voorzien van glashelder commentaar en aangevuld met diverse aanverwante wetten, verdragen en bepalingen. Met ingang van deze 7e druk is de uitgave specifiek toegespitst op het privacy- en gegevensbeschermingsrecht, een thema dat de afgelopen jaren in toenemende mate aan belang heeft toegenomen. Tekst <(>&<)> Commentaar Privacy- en gegevensbeschermingsrecht vormt dé kennisbron bij uitstek voor een korte en overzichtelijke uitleg van de geldende wettekst. Inclusief de belangrijkste rechtspraak en waar nodig aangevuld met literatuurverwijzingen. Onmisbaar voor een eerste oriëntatie op een nieuwe zaak, een advies of processtukken. Gebruikers waarderen de serie vanwege de betrouwbaarheid en actualiteit. In combinatie met de online versie of WebApp is de actualiteit nog groter. U vindt in deze druk de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (UAVG) met verhelderende uitleg. Het overzicht wordt compleet gemaakt door de teksten van uiteenlopende verdragen en bepalingen die van belang zijn voor het privacyrecht. Zo bevat de uitgave de voor privacy- en gegevensbeschermingsrecht meest relevante bepalingen uit: De Grondwet; Het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM); Het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie (EU Handvest). Nieuw opgenomen in deze druk is de Wet politiegegevens (Wpg) met de voor Tekst <(>&<)> Commentaar bekende overzichtelijke commentaren. Het commentaar op de bepalingen uit hoofdstuk 11 van de Telecommunicatiewet, die betrekking hebben op onder andere cookies en telemarketing, zijn gehandhaafd en geactualiseerd. Deze druk is weer helemaal up to date ten aanzien van wetgeving, jurisprudentie en literatuur. Deze nieuwe, zevende druk bevat niet langer het telecommunicatierecht. Dit heeft geleid tot een titelwijziging: Tekst <(>&<)> Commentaar Privacy- en gegevensbeschermingsrecht. De voornaamste reden voor deze koerswijziging is de toenemende behoefte van juristen aan een goede uitleg van de gegevensbeschermingsregels. De toespitsing op het privacy- en gegevensbeschermingsrecht maakt dit Tekst <(>&<)> Commentaar- deel het ultieme naslagwerk voor juristen die zich snel willen verdiepen in dit dynamische rechtsgebied.
€160.00

Product delen

Reviews