Menu

Zoek op
rubriek
Data&Privacyweb
0
Artikelnummer: 9780367257262 Categorieën: ,
eng |
30 april 2021
 | 
0,0 rating
(0)
The GDPR Challenge
Consent is necessary for collecting, processing and transferring Personal Identifiable Information (PII) and sensitive personal data. But to what extent? What are the limitations and restricts to avoid penalties under The General Data Protection Regulation 2018 (GDPR) rules, which may be, up to 4% of annual global turnover or €20 million (whichever is higher), enforcements and sanctions? Under GDPR Article 51, each EU Member State shall provide an independent public authority to be responsible for monitoring the application of this regulation to protect the fundamental rights of data subjects (Supervisory Authority). The Supervisory Authority has powers to issue warnings, conduct audits, recommend remediation, order erasure of data and suspend data transfers to a third country. GDPR has changed the way data is used, accessed and stored. GDPR, reach extends well beyond the European Union and is the basis of other data privacy laws around the world. This book provides a review and guidance on implementing and compliance of GDPR while taking advantage of technology innovations and supported by real-life examples. The book shows the wide scope of applications to protect data privacy while taking advantage of processes and techniques in various fields such as eDiscovery, Cyber Insurance, Virtual-based Intelligence, Information Security, Cyber Security, Information Governance, Blockchain and Biometric technologies and techniques.   Toestemming is nodig voor het verzamelen, verwerken en doorgeven van persoonsgegevens (PII) en gevoelige persoonsgegevens. Maar in welke mate? Wat zijn de beperkingen en restricties om sancties te vermijden volgens de regels van The General Data Protection Regulation 2018 (GDPR), die kunnen oplopen tot 4% van de jaarlijkse wereldwijde omzet of € 20 miljoen (afhankelijk van wat hoger is), handhavingen en sancties? Krachtens artikel 51 van de GDPR voorziet elke EU-lidstaat in een onafhankelijke overheidsinstantie die verantwoordelijk is voor het toezicht op de toepassing van deze verordening ter bescherming van de grondrechten van betrokkenen (toezichthoudende autoriteit). De toezichthoudende autoriteit heeft de bevoegdheid om waarschuwingen te geven, audits uit te voeren, corrigerende maatregelen aan te bevelen, het wissen van gegevens te gelasten en de doorgifte van gegevens naar een derde land op te schorten. De GDPR heeft de manier veranderd waarop gegevens worden gebruikt, geraadpleegd en opgeslagen. Het bereik van de GDPR reikt veel verder dan de Europese Unie en vormt de basis voor andere gegevensprivacywetten over de hele wereld. Dit boek biedt een overzicht van en een leidraad voor de implementatie en naleving van de GDPR, waarbij gebruik wordt gemaakt van technologische innovaties en wordt ondersteund door praktijkvoorbeelden. Het boek toont het brede toepassingsgebied om gegevensprivacy te beschermen en tegelijkertijd te profiteren van processen en technieken op verschillende gebieden zoals eDiscovery, Cyber Insurance, Virtual-based Intelligence, Informatiebeveiliging, Cyber Security, Information Governance, Blockchain en Biometrische technologieën en technieken.
€99.00

Product delen

Reviews