Menu

Zoek op
rubriek
Data&Privacyweb
0

Bijdragen aan een betere wereld

Bij Data&Privacyweb streven we naar verduurzaming van ons bedrijf en de samenleving. Eén van de manieren hoe wij hieraan bijdragen is door onze boekenverkoop van de Data&Privacyweb winkel te koppelen aan het planten van nieuwe bomen. Een boek kopen bij Data&Privacyweb betekent dus een bijdrage aan een betere wereld.

Trees for all uitgerekt

Er zijn een hoop factoren die ervoor zorgen dat bosgebied één van de meest belangrijkste typen land is op aarde. Ze hebben het vermogen om klimaatverandering te mitigeren door de omzetting van CO2 naar zuurstof. Bossen produceren voedsel voor bevolkingen en kunnen een rol spelen in het verhogen van de waterkwaliteit in rivieren. Ook zijn bossen van belang voor de waarborging van biodiversiteit. Toch verdwijnen er elk jaar miljarden bomen door ontbossing en bosdegradatie, met naar schatting een verlies van 420 miljoen hectare bos sinds 1990 (FAO, 2020).

Onze missie met Trees for All

Bij Data&Privacyweb streven wij ernaar om een bijdrage te leveren aan een meer duurzame, eerlijke en veilige samenleving. Dit doen wij door het verduurzamen van onze eigen activiteiten, maar ook door ons te verbinden aan andere duurzame projecten. Daarom zijn wij een partnerschap aangegaan met Trees for All, een CBF-erkend doel voor duurzame bosprojecten in zowel Nederland als buitenland. De stichting plant jaarlijks tientallen hectares bos en zet zich in voor herstel van bestaande bossen, waarvan in ontwikkelingslanden in samenwerking met de lokale bevolking.

Onze bijdrage

Voor elke vijf verkochte boeken plant Data&Privacyweb samen met Trees for All één boom. Twee keer per jaar stellen we de rekening op van het aantal verkochte boeken en aan de hand hiervan doneren wij het corresponderende aantal bomen aan Trees for All. Hierdoor helpt Data&Privacyweb ook mee aan een aantal Sustainable Development Goals, waaronder Klimaatactie, Leven in het water en Leven op het land, door biodiversiteit en bosproductiviteit te verbeteren in Nederland en buitenland. Ook helpen we op deze manier aan betere leefomstandigheden voor mensen in ontwikkelingslanden.

Als u een boek bij Data&Privacyweb koopt, helpt u dus automatisch mee aan een betere wereld.