Menu

Filter op
content
PONT Data&Privacy

0

Arnold de Boer

Arnold de Boer ondersteunt vanaf 2001 publieke organisaties bij de vormgeving van publieke- en publiek-private samenwerking bij KokxDeVoogd. Dit doet hij de ene keer in de rol van projectleider of procesbegeleider en een andere keer als inhoudelijk adviseur. Zijn focus ligt hierbij op het op een pragmatische wijze tot stand brengen van synergetische publieke samenwerking zonder dat afbreuk wordt gedaan aan de gestelde uitgangspunten of juridische, organisatorische en financiële randvoorwaarden.