Menu

Zoek op
rubriek
Data&Privacyweb
0

Cursussen van Data&Privacyweb worden verzorgd door Berghauser Pont Academy.

INCOMPANY

Wil je een cursus incompany volgen? Neem contact op met Laura van Akkeren

(020) 8200 908
incompany@berghauserpont.nl

AVG voor griffiers

12 juni 2023

Tijdens deze cursus wordt u goed en compleet op de hoogte gebracht wat de invloed van de AVG is op uw werkzaamheden als griffier. U leert wanneer de meldplicht bij datalekken van toepassing is en wat de verplichtingen in de AVG voor de gemeenteraad zijn. Deze cursus levert met name inzicht en antwoord op de hoofdvraag: wat is privacy en waarom is het belangrijk voor de gemeenteraad? U kunt de opgedane kennis de volgende dag meteen praktisch toepassen tijdens uw werkzaamheden.
Lees meer >

Wwft en AVG: het spanningsveld en de naleving in de praktijk

27 juni 2023

De Wwft verplicht organisaties om allerlei informatie over hun klanten vast te leggen in het kader van het cliëntenonderzoek. De AVG vraagt juist om zo min mogelijk gegevens te verzamelen. Hoe gaat u hier in de praktijk mee om? In deze cursus staan we stil bij wat er wel en niet mogelijk is, zodat u hier in uw praktijk een goede afweging in kunt maken.
Lees meer >

Inzage- en verwijderverzoeken

26 september 2023

In deze cursus wordt eerst kort ingegaan op de verschillende soorten privacyrechten: hoe herken je deze en hoe kun je ze van elkaar onderscheiden. Vervolgens wordt met name dieper ingegaan op inzage- en verwijderverzoeken. Hoe handel je inzage – en verwijderverzoeken goed en zorgvuldig af? Tijdens deze cursus krijg je handvatten geboden voor het efficiënt en compliant beoordelen en afhandelen van privacyverzoeken, met veel voorbeelden uit de praktijk
Lees meer >

Cameratoezicht & Privacy

28 september 2023

Tijdens de cursus Cameratoezicht & Privacy besteden we aandacht aan de privacyregels die gelden voor de inzet van camera’s. Met behulp van de casuïstiek leert u hoe u een camerabeleid inricht.
Lees meer >

Datalekken: voorbereiden, herkennen en reageren

28 september 2023

Tijdens deze cursus wordt de huidige stand van zaken ten aanzien van de meldplicht datalekken behandeld. Wat precies kwalificeert een datalek en welke wettelijke verplichtingen gelden ten aanzien van een datalek? Ook de aanvullende verplichtingen die volgen uit de beleidsregels van de toezichthouders en de praktijk rondom het melden van een datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens zullen worden besproken. Verder komen andere relevante factoren, zoals het doen van aangifte, het te woord staan van de pers en de mogelijkheden om voor te bereiden op een datalek tijdens deze cursus uitgebreid aan bod. De besproken theorie zal in deze cursus vervolgens op interactieve wijze in de praktijk worden gebracht door middel van een simulatie van een datalek. U als cursist moet zich voordoen als verantwoordelijke binnen het bedrijf en het proces van signalering van het datalek tot het goed afronden van het datalek doorlopen . Kortom: na het volgen van deze cursus bent u compleet en goed op de hoogte van alle (wettelijke) verplichtingen rondom een datalek en weet u tevens wat u moet doen in de praktijk.
Lees meer >

Inkoop van software (diensten)

2 oktober 2023

Tijdens deze cursus krijgt u praktische handvatten aangereikt om antwoord te kunnen geven op diverse compliance- en risicovraagstukken bij de inkoop van software (diensten). U wordt op de hoogte gebracht van relevante privacy-en beveiligingsrisico’s. U leert overeenkomsten te beoordelen en weet hoe u de verschillende fases van het inkoopproces moet doorlopen. Aan de hand van een praktijkcasus leert u de opgedane kennis meteen te vertalen naar de praktijk.
Lees meer >

Introductie in AI

4 oktober 2023

Deze cursus geeft je een fundamenteel begrip van kunstmatige intelligentie (AI) en de potentiële toepassingen en impact ervan op verschillende maatschappelijke gebieden. Wat kan AI wel? Wat kan AI niet? Je leert de basis van AI, de soorten AI en beperkingen en risico’s. Ook komt aan bod welke privacy en ethische overwegingen het gebruik van AI met zich meebrengt.
Lees meer >

AVG voor griffiers

9 oktober 2023

Tijdens deze cursus wordt u goed en compleet op de hoogte gebracht wat de invloed van de AVG is op uw werkzaamheden als griffier. U leert wanneer de meldplicht bij datalekken van toepassing is en wat de verplichtingen in de AVG voor de gemeenteraad zijn. Deze cursus levert met name inzicht en antwoord op de hoofdvraag: wat is privacy en waarom is het belangrijk voor de gemeenteraad? U kunt de opgedane kennis de volgende dag meteen praktisch toepassen tijdens uw werkzaamheden.
Lees meer >

De AVG en de basisregistraties van de publieke sector

10 oktober 2023

De cursus AVG en de basisregistraties van de publieke sector geeft inzicht in het stelsel van de basisregistraties en de verhouding met de AVG.
Lees meer >

Inzicht in privacyrisico’s: adviezen van een ethical hacker

10 oktober 2023

In deze 1-daagse cursus leert u hoe u uw organisatie kunt wapenen tegen een aanval van cybercriminaliteit. U leert hoe hackers denken, welke stappen ze nemen en waarom data interessant voor hen is.
Lees meer >

Power BI voor professionals in het sociaal domein: visualiseren en interpreteren van data

10 oktober 2023

De grote hoeveelheid data die binnen het sociaal domein wordt verzameld, biedt veel potentieel voor het verbeteren van beleid en het ondersteunen van kwetsbare groepen in de samenleving. De cursus ‘Power BI voor professionals in het sociaal domein’ richt zich specifiek op de tool Microsoft Power BI en het leren van de basisvaardigheden om MS Power BI in te kunnen zetten op vraagstukken in het sociaal domein.
Lees meer >

Wwft en AVG: het spanningsveld en de naleving in de praktijk

10 oktober 2023

De Wwft verplicht organisaties om allerlei informatie over hun klanten vast te leggen in het kader van het cliëntenonderzoek. De AVG vraagt juist om zo min mogelijk gegevens te verzamelen. Hoe gaat u hier in de praktijk mee om? In deze cursus staan we stil bij wat er wel en niet mogelijk is, zodat u hier in uw praktijk een goede afweging in kunt maken.
Lees meer >

Privacy en arbeidsrecht

12 oktober 2023

In deze half-daagse cursus ‘Privacy en arbeidsrecht’ leert u over de belangrijkste privacythema’s en privacygerelateerde vragen op de werkvloer, en krijgt u handvatten voor uw dagelijkse praktijk.
Lees meer >

Verwerkersovereenkomsten opstellen: aandachtspunten en actualiteiten

31 oktober 2023

Tijdens deze cursus krijgt u inzicht in waar u op moet letten bij het opstellen van een privacy overeenkomst. Daarin wordt met name ingegaan op de verwerkersovereenkomst. Na het volgen van deze cursus bent u in staat om het privacy contracteren binnen uw organisatie te verbeteren.
Lees meer >

AI en ChatGPT vanuit juridisch perspectief

2 november 2023

De introductie van Generatieve AI zoals ChatGPT, Google Bard en andere Large Language Models (LLM’s) houdt de gemoederen flink bezig. De mogelijkheden en resultaten zijn vaak indrukwekkend. Verwacht wordt dat LLM systemen een grote impact gaan hebben? Welke juridische haken en ogen kun je tegenkomen? Kloppen de resultaten wel en hoe zit het met vertrouwelijkheid, privacy en intellectuele eigendom? Hoe zorg je ervoor dat je de AI-tools de juiste vragen stelt? In deze cursus krijg je antwoord op deze vragen. Bij deze cursus krijg je gratis het e-college AI/ChatGTP: de praktische en juridische aspecten. Dit e-college kun je waar en wanneer je wilt bekijken. Bij deze cursus krijg je gratis het e-college AI/ChatGTP: de praktische en juridische aspecten. Dit e-college kun je waar en wanneer je wilt bekijken.
Lees meer >

Ondermijning en Verwerking van Persoonsgegevens

6 november 2023

Tijdens deze cursus wordt ingegaan op het juridisch kader voor gegevensverwerking bij de aanpak van ondermijning. Er wordt besproken hoe wordt bepaald welke verwerking van persoonsgegevens wel en niet is toegestaan en waarom. Daarbij wordt in het bijzonder ingegaan op het delen van persoonsgegevens binnen en buiten de eigen organisatie en wordt ingegaan op de vereisten die aan de verwerking van persoonsgegevens worden gesteld. Na deze cursus bent u volledig op de hoogte van de belangrijkste issues, recente ervaringen en jurisprudentie en bent u in staat om problemen op dit vlak in de praktijk te onderkennen.
Lees meer >

Privacywetgeving in de opsporing

7 november 2023

Tijdens deze cursus wordt u op de hoogte gebracht van de wetgeving die op de gegevensverwerkingen door BOA’s van toepassing is. U leert wanneer uw BOA’s zich aan de Wpg moet houden, wanneer aan de AVG en wat de belangrijkste verschillen zijn tussen deze wetten. Ook leert u welke stappen er moeten worden gezet om aan de Wpg te voldoen, hoe gegevens gedeeld kunnen worden en hoe gegevens uit opsporingsactiviteiten kunnen worden gebruikt in het toezichtwerk.
Lees meer >

Gegevensdeling in publieke samenwerkingsverbanden

8 november 2023

Sommige maatschappelijke problemen zijn te groot voor publieke organisaties om zelf op te lossen. Daardoor zie je dat diverse publieke en private organisaties samenwerkingsverbanden aangaan om een gemeenschappelijk doel te bereiken, maar hoe zit dat privacy technisch? Zal de nieuwe Wet Gegevensverwerking door Samenwerkingsverbanden daar mogelijk een oplossing zijn? Wat is de verwachte impact op de praktijk? En hoe ga om met dit thema op dit moment? Tijdens deze cursus krijg je praktische handvatten om gegevensdeling in een samenwerkingsverband vorm te geven en alert te zijn op de belangrijke privacy vraagstukken. Ook zal de nodige aandacht worden besteed aan de nieuwe wetgeving.
Lees meer >

DPIA-praktijkdag

23 november 2023

Tijdens deze cursus ga je samen met de docenten het volledige DPIA-proces doorlopen en worden diverse praktische DPIA-modellen behandeld. Je kunt vragen inbrengen en gaat oefenen met een volledig en goede uitvoering van een DPIA. Na afloop kun je aan de slag met het uitvoeren van een DPIA binnen jouw organisatie.
Lees meer >

DPIA en DPIA-praktijkdag

23 november 2023

Met dit cursuspakket voer jij binnenkort een DPIA uit binnen jouw organisatie. Verkrijg een volledig theoretisch en juridisch beeld van DPIA’s tijdens de e-learning DPIA. Tijdens de DPIA-praktijkdag gaan we oefenen met het uitvoeren van DPIA’s.
Lees meer >

IT contracten opstellen en beoordelen: do’s & don’ts

29 november 2023

Wat zijn de belangrijkste aandachtspunten bij het opstellen van een goed IT contract? We gaan ermee aan de slag in deze cursus. Leer onder meer over de vrije contractuitleg, aansprakelijkheid, cloud, AI en E-commerce.
Lees meer >

E-CURSUS

e-cursus

E-cursus DPIA

E-cursus

Tijdens deze e-cursus DPIA krijgt u een compleet en duidelijk overzicht van het theoretisch en juridisch kader van DPIA’s. U leert wanneer een DPIA verplicht is, waaraan een DPIA inhoudelijk moet voldoen en welke normen en regels er gelden voor het uitvoeren van een DPIA. U krijgt tevens uitleg van praktische DPIA modellen, wat de verhouding is tussen een DPIA en verantwoordingsplicht en wie verantwoordelijk is voor de uitvoering van een DPIA.
Lees meer >

e-cursus

E-cursus Wet open overheid

E-cursus

Deze E-cursus Wet open overheid geeft een goede basis, inzicht in wat de consequenties zijn van de regels uit de Woo en wat je zelf kan doen in de praktijk.
Lees meer >

E-COLLEGES

ACTUALITEITENCOLLEGE

E-college AI/ChatGTP: praktische werking en juridische aspecten

E-college

Wil je weten hoe AI en ChatGTP werkt? Kun je op AI/ChatGTP vertrouwen? Hoe zit het met AI en privacy? Martin Hemmer bespreekt in dit e-college de belangrijkste juridische aspecten van AI/ChatGTP én laat je zien hoe AI/ChatGTP werkt.
Lees meer >

ACTUALITEITENCOLLEGE

E-college datacenters en restwarmte

E-college

In dit actualiteitencollege staat de discussie rondom het gebruik van restwarmte centraal en gaan wij met elkaar in gesprek over het energieverbruik en de inzet van restwarmte van datacenters.
Lees meer >

ACTUALITEITENCOLLEGE

E-college Gegevensuitwisseling in de zorg en privacy

E-college

Wilt u bijgepraat worden over wat er speelt op het gebied van Gegevensuitwisseling in de zorg en privacy?
Lees meer >

ACTUALITEITENCOLLEGE

E-college Het probleem bij doorgifte naar de VS

E-college

Verkrijg in dit actualiteitencollege een duidelijk overzicht van de gehele ontwikkeling en huidige stand van zaken rond internationale doorgifte naar de VS.
Lees meer >

ACTUALITEITENCOLLEGE

E-college EU-wetten data en privacy: waar staan we nu?

E-college

Wil jij bijgepraat worden over de nieuwste Europese wetgeving op het gebied van data, AI en digitale diensten? Schrijf je dan nu in voor het college gegeven door Kimberly Friesen en Lora Mourcous van advocatenkantoor The Data Lawyers. Ontdek alles over de Data Governance Act, de Data Act en de Artificial Intelligence Act en krijg een goed overzicht van wat er op Europees niveau allemaal op ons afkomt!
Lees meer >

ACTUALITEITENCOLLEGE

Wel of niet betalen? De dilemma’s rond cybercriminaliteit

Webinar

Word bijgepraat over de laatste relevante thema’s rond cybercriminaliteit. Over het beleid van wel/geen losgeld betalen vanuit de overheid, verdeling van aanpsprakelijkheid en de behandeling van de zaak Hof van Twente tegen Switch IT solutions.
Lees meer >