Menu

Zoek op
rubriek
Data&Privacyweb
0

Cursussen van Data&Privacyweb worden verzorgd door Berghauser Pont Academy.

INCOMPANY

Wilt u een cursus incompany volgen? Neem contact op met Emmaly van Ettikhoven.

emmaly

Emmaly van Ettikhoven

Vakredacteur Data&Privacyweb, Berghauser Pont Academy

emmaly@berghauserpont.nl

Cameratoezicht & Privacy

27 september 2022

Tijdens de cursus Cameratoezicht & Privacy besteden we aandacht aan de privacyregels die gelden voor de inzet van camera’s. Met behulp van de casuïstiek leert u hoe u een camerabeleid inricht.
Lees meer >

AVG voor griffiers

5 oktober 2022

Tijdens deze cursus wordt u goed en compleet op de hoogte gebracht wat de invloed van de AVG is op uw werkzaamheden als griffier. U leert wanneer de meldplicht bij datalekken van toepassing is en wat de verplichtingen in de AVG voor de gemeenteraad zijn. Deze cursus levert met name inzicht en antwoord op de hoofdvraag: wat is privacy en waarom is het belangrijk voor de gemeenteraad? U kunt de opgedane kennis de volgende dag meteen praktisch toepassen tijdens uw werkzaamheden.
Lees meer >

Grip op privacyrisico’s van de organisatie

5 oktober en 8 november 2022

Met deze combinatie van de ‘E-cursus DPIA’ en de twee dagdeel cursussen ‘Inkoop van software’ en ‘Datalekken: voorbereiden, herkennen en reageren’, krijgt u inzicht in de belangrijkste privacy- en beveiligingsrisico’s van organisaties en hoe daarop te anticiperen.
Lees meer >

Inkoop van software (diensten)

5 oktober 2022

Tijdens deze cursus krijgt u praktische handvatten aangereikt om antwoord te kunnen geven op diverse compliance- en risicovraagstukken bij de inkoop van software (diensten). U wordt op de hoogte gebracht van relevante privacy-en beveiligingsrisico’s. U leert overeenkomsten te beoordelen en weet hoe u de verschillende fases van het inkoopproces moet doorlopen. Aan de hand van een praktijkcasus leert u de opgedane kennis meteen te vertalen naar de praktijk.
Lees meer >

Privacyproof: inkoop van software en informatiebeveiliging

5 en 6 oktober 2022

Met deze combinatie van de 1-daagse cursus ‘Bewustzijn van informatiebeveiliging’ en de dagdeel cursus ‘Privacy en arbeidsrecht’ leert u wat de basisingrediënten zijn voor een informatieveilige organisatie en welke software daarbij past.
Lees meer >

Privacy en informatiebeveiliging op de werkvloer

6 en 13 oktober 20222

Met deze combinatie van de 1-daagse cursus ‘Bewustzijn van informatiebeveiliging’ en de dagdeel cursus ‘Privacy en arbeidsrecht’ leert u wat de basis ingrediënten zijn voor een informatieveilige en privacy bewuste organisatie.
Lees meer >

Wwft en AVG: het spanningsveld en de naleving in de praktijk

10 oktober 2022

De Wwft verplicht organisaties om allerlei informatie over hun klanten vast te leggen in het kader van het cliëntenonderzoek. De AVG vraagt juist om zo min mogelijk gegevens te verzamelen. Hoe gaat u hier in de praktijk mee om? In deze cursus staan we stil bij wat er wel en niet mogelijk is, zodat u hier in uw praktijk een goede afweging in kunt maken.
Lees meer >

Privacy en arbeidsrecht

13 oktober 2022

In deze half-daagse cursus ‘Privacy en arbeidsrecht’ leert u over de belangrijkste privacythema’s en privacygerelateerde vragen op de werkvloer, en krijgt u handvatten voor uw dagelijkse praktijk.
Lees meer >

Verwerkersovereenkomsten opstellen: aandachtspunten en actualiteiten

1 november 2022

Tijdens deze cursus krijgt u inzicht in waar u op moet letten bij het opstellen van een privacy overeenkomst. Daarin wordt met name ingegaan op de verwerkersovereenkomst. Na het volgen van deze cursus bent u in staat om het privacy contracteren binnen uw organisatie te verbeteren.
Lees meer >

Privacybeleid in de praktijk: implementeren, onderhouden, overtuigen

2 november 2022

In één dag leer je een privacybeleid uit te rollen en ga je naar huis met een praktisch stappenplan om het zelf te kunnen doen. Hanteer je al een privacybeleid? Je leert hier ook of je alle elementen van jouw privacybeleid op orde hebt.
Lees meer >

Update Wet open overheid en Wob

2 november 2022

In deze 1-daagse cursus Update Wet open overheid en Wob worden de achtergronden, ontwikkelingen en dagelijkse praktijk van de Wob besproken en komt de Wet Open Overheid aan de orde.
Lees meer >

Privacy in Perspectief – 4 daags

startdatum 3 november 2022

In deze masterclass wordt privacy bekeken vanuit een juridisch, economisch, sociaalpsychologisch, technologisch, ethisch en organisatorisch perspectief.
Lees meer >

Ondermijning en Verwerking van Persoonsgegevens

7 november 2022

Tijdens deze cursus wordt ingegaan op het juridisch kader voor gegevensverwerking bij de aanpak van ondermijning. Er wordt besproken hoe wordt bepaald welke verwerking van persoonsgegevens wel en niet is toegestaan en waarom. Daarbij wordt in het bijzonder ingegaan op het delen van persoonsgegevens binnen en buiten de eigen organisatie en wordt ingegaan op de vereisten die aan de verwerking van persoonsgegevens worden gesteld. Na deze cursus bent u volledig op de hoogte van de belangrijkste issues, recente ervaringen en jurisprudentie en bent u in staat om problemen op dit vlak in de praktijk te onderkennen.
Lees meer >

Datalekken: voorbereiden, herkennen en reageren

8 november 2022

Tijdens deze cursus wordt de huidige stand van zaken ten aanzien van de meldplicht datalekken behandeld. Wat precies kwalificeert een datalek en welke wettelijke verplichtingen gelden ten aanzien van een datalek? Ook de aanvullende verplichtingen die volgen uit de beleidsregels van de toezichthouders en de praktijk rondom het melden van een datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens zullen worden besproken. Verder komen andere relevante factoren, zoals het doen van aangifte, het te woord staan van de pers en de mogelijkheden om voor te bereiden op een datalek tijdens deze cursus uitgebreid aan bod. De besproken theorie zal in deze cursus vervolgens op interactieve wijze in de praktijk worden gebracht door middel van een simulatie van een datalek. U als cursist moet zich voordoen als verantwoordelijke binnen het bedrijf en het proces van signalering van het datalek tot het goed afronden van het datalek doorlopen . Kortom: na het volgen van deze cursus bent u compleet en goed op de hoogte van alle (wettelijke) verplichtingen rondom een datalek en weet u tevens wat u moet doen in de praktijk.
Lees meer >

Privacy in het sociaal domein – 3 daags

8, 15 en 22 november 2022

Met deze 3-daagse cursus Privacy in het sociaal domein wordt u opgeleid tot privacy professional in het sociaal domein. U verwerft kennis van de wet, kunt adviseren over de werkprocessen en weet op welke manier gegevens uitgewisseld kunnen worden.
Lees meer >

Privacywetgeving in de opsporing

9 november 2022

Tijdens deze cursus wordt u op de hoogte gebracht van de wetgeving die op de gegevensverwerkingen door BOA’s van toepassing is. U leert wanneer uw BOA’s zich aan de Wpg moet houden, wanneer aan de AVG en wat de belangrijkste verschillen zijn tussen deze wetten. Ook leert u welke stappen er moeten worden gezet om aan de Wpg te voldoen, hoe gegevens gedeeld kunnen worden en hoe gegevens uit opsporingsactiviteiten kunnen worden gebruikt in het toezichtwerk.
Lees meer >

Praktijkmiddag DPIA

22 november 2022

Tijdens deze cursus gaat u samen met de docenten het volledige DPIA-proces doorlopen en worden diverse praktische DPIA-modellen behandeld. U kunt vragen inbrengen en gaat oefenen met een volledig en goede uitvoering van een DPIA. U kunt de opgedane kennis de volgende dag meteen toepassen in de praktijk.
Lees meer >

Handhaving en aansprakelijkheid onder de AVG

24 november 2022

In één ochtend op de hoogte van de actualiteiten rondom handhaving door de AP, massaschadeclaims en aansprakelijkheid onder de AVG.
Lees meer >

Masterclass Gegevensverwerking in het sociaal domein

2 december 2022

Tijdens deze cursus krijgt u kennis en informatie om te adviseren bij gegevensverwerking en -uitwisseling in het sociaal domein. U wordt op de hoogte gebracht om werkprocessen in te richten en bent na het volgen van deze cursus deskundig om de rechten van de betrokkenen te waarborgen, zodat binnen de kaders van de wet gegevens uit gewisseld worden met behoud van het vertrouwen van burgers. Ook wordt u op de hoogte gebracht van de actuele stand van zaken van de nieuwe wetgeving waaronder de Wet aanpak meervoudige problematiek (Wams) en de Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (mocht die doorgang vinden).
Lees meer >

Actualiteitencursus AVG

15 december 2022

Tijdens deze cursus krijgt u aan de hand van jurisprudentie, de adviezen en besluiten van de AP en opinies en guidelines van de European Data Protection Board (EDPB) een compleet en helder beeld hoe nadere invulling wordt gegeven aan de veelal open normen in de AVG en de Uitvoeringswet AVG (UAVG). Na deze cursus bent u weer volledig op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en actualiteiten binnen de AVG.
Lees meer >

E-CURSUS

e-cursus

E-cursus DPIA

E-cursus

Tijdens deze e-cursus DPIA krijgt u een compleet en duidelijk overzicht van het theoretisch en juridisch kader van DPIA’s. U leert wanneer een DPIA verplicht is, waaraan een DPIA inhoudelijk moet voldoen en welke normen en regels er gelden voor het uitvoeren van een DPIA. U krijgt tevens uitleg van praktische DPIA modellen, wat de verhouding is tussen een DPIA en verantwoordingsplicht en wie verantwoordelijk is voor de uitvoering van een DPIA.
Lees meer >

e-cursus

E-cursus Wet open overheid

E-cursus

Deze E-cursus Wet open overheid geeft een goede basis, inzicht in wat de consequenties zijn van de regels uit de Woo en wat je zelf kan doen in de praktijk.
Lees meer >

ACTUALITEITENCOLLEGES

ACTUALITEITENCOLLEGE

Actualiteitencollege datacenters en restwarmte

Actualiteitencollege

In dit actualiteitencollege staat de discussie rondom het gebruik van restwarmte centraal en gaan wij met elkaar in gesprek over het energieverbruik en de inzet van restwarmte van datacenters.
Lees meer >

ACTUALITEITENCOLLEGE

Actualiteitencollege Gegevensuitwisseling in de zorg en privacy

Actualiteitencollege

Wilt u bijgepraat worden over wat er speelt op het gebied van Gegevensuitwisseling in de zorg en privacy?
Lees meer >

ACTUALITEITENCOLLEGE

Actualiteitencollege Het probleem bij doorgifte naar de VS

Actualiteitencollege

Verkrijg in dit actualiteitencollege een duidelijk overzicht van de gehele ontwikkeling en huidige stand van zaken rond internationale doorgifte naar de VS.
Lees meer >