Menu

Filter op
content
Data&Privacyweb
0

Cursussen van PONT | Data & Privacy worden verzorgd door PONT Academy.

INCOMPANY

Wil je een cursus incompany volgen? Neem contact op met Laura van Akkeren

(020) 8200 908
incompany@berghauserpont.nl

Verwerkersovereenkomsten opstellen: aandachtspunten en actualiteiten

31 oktober 2023

Tijdens deze cursus krijgt u inzicht in waar u op moet letten bij het opstellen van een privacy overeenkomst. Daarin wordt met name ingegaan op de verwerkersovereenkomst. Na het volgen van deze cursus bent u in staat om het privacy contracteren binnen uw organisatie te verbeteren.
Lees meer >

AI en ChatGPT vanuit juridisch perspectief

2 november 2023

De introductie van Generatieve AI zoals ChatGPT, Google Bard en andere Large Language Models (LLM’s) houdt de gemoederen flink bezig. De mogelijkheden en resultaten zijn vaak indrukwekkend. Verwacht wordt dat LLM systemen een grote impact gaan hebben? Welke juridische haken en ogen kun je tegenkomen? Kloppen de resultaten wel en hoe zit het met vertrouwelijkheid, privacy en intellectuele eigendom? Hoe zorg je ervoor dat je de AI-tools de juiste vragen stelt? In deze cursus krijg je antwoord op deze vragen. Bij deze cursus krijg je gratis het e-college AI/ChatGTP: de praktische en juridische aspecten. Dit e-college kun je waar en wanneer je wilt bekijken. Bij deze cursus krijg je gratis het e-college AI/ChatGTP: de praktische en juridische aspecten. Dit e-college kun je waar en wanneer je wilt bekijken.
Lees meer >

Privacywetgeving in de opsporing

7 november 2023

Tijdens deze cursus wordt u op de hoogte gebracht van de wetgeving die op de gegevensverwerkingen door BOA’s van toepassing is. U leert wanneer uw BOA’s zich aan de Wpg moet houden, wanneer aan de AVG en wat de belangrijkste verschillen zijn tussen deze wetten. Ook leert u welke stappen er moeten worden gezet om aan de Wpg te voldoen, hoe gegevens gedeeld kunnen worden en hoe gegevens uit opsporingsactiviteiten kunnen worden gebruikt in het toezichtwerk.
Lees meer >

Pseudonimiseren en anonimiseren van persoonsgegevens

9 november 2023

Wanneer is sprake van gepseudonimiseerde persoonsgegevens en wanneer kunnen data als anoniem worden beschouwd, waardoor de AVG niet (meer) van toepassing is? Wat is de rol van verschillende partijen in het verwerkingsproces (verwerkingsverantwoordelijke, verwerker en derde/ontvanger)? In deze cursus worden niet alleen de juridische aspecten besproken van pseudonimiseren en anonimiseren maar wordt ook uitgelegd welke technieken worden gebruikt bij het pseudonimiseren en anonimiseren.
Lees meer >

Gegevensverwerking en Privacy in het sociaal domein – 4 daags

16, 23, 30 november en 7 december 2023

Met deze 4-daagse cursus Privacy in het sociaal domein wordt u opgeleid tot privacy professional in het sociaal domein. U verwerft kennis van de wet, kunt adviseren over de werkprocessen en weet op welke manier gegevens uitgewisseld kunnen worden.
Lees meer >

DPIA-praktijkdag

23 november 2023

Tijdens deze cursus ga je samen met de docenten het volledige DPIA-proces doorlopen en worden diverse praktische DPIA-modellen behandeld. Je kunt vragen inbrengen en gaat oefenen met een volledig en goede uitvoering van een DPIA. Na afloop kun je aan de slag met het uitvoeren van een DPIA binnen jouw organisatie.
Lees meer >

E-cursus DPIA en DPIA-praktijkdag

23 november 2023

Met dit cursuspakket voer jij binnenkort een DPIA uit binnen jouw organisatie. Verkrijg een volledig theoretisch en juridisch beeld van DPIA’s tijdens de e-learning DPIA. Tijdens de DPIA-praktijkdag gaan we oefenen met het uitvoeren van DPIA’s.
Lees meer >

Privacy & Innovatie: 5 jaar AVG

28 november 2023

Het symposium Privacy & Innovatie: 5 jaar AVG is dé plek waar experts en professionals uit het data en privacy veld samenkomen om te discussiëren, te leren en vooruit te kijken naar de toekomst van privacybescherming. Een boeiend programma verzorgd door topsprekers én een unieke netwerk mogelijkheid. Onder voorzitterschap van Joe van Burik, BNR Radio, spreken data- en privacy deskundigen zoals Eva Lammers (AP) Menno Weij (BDO) en Rosalie Brand (Kennedy van der Laan).
Lees meer >

IT contracten opstellen en beoordelen: do’s & don’ts

29 november 2023

Wat zijn de belangrijkste aandachtspunten bij het opstellen van een goed IT contract? We gaan ermee aan de slag in deze cursus. Leer onder meer over de vrije contractuitleg, aansprakelijkheid, cloud, AI en E-commerce.
Lees meer >

Nieuwe Europese regels in vogelvlucht

4 december 2023

Vanuit Brussel komen veel nieuwe wetten en regels rond data, privacy, AI en digitale platformen op ons af. Denk bijvoorbeeld aan de DMA (per 2 mei 2023),de DSA (die in 2024 een rol zal spelen) en de aanstaande EU AI act. Belangrijke wetten: wat is de laatste stand van zaken?
Lees meer >

Masterclass Privacy op de werkvloer; kennisverdieping op hoog niveau

7 december 2023

Het waarborgen van privacy op de werkvloer is een complexe uitdaging geworden. Werkgevers hebben steeds meer mogelijkheden tot het verzamelen en gebruiken van persoonlijke gegevens van werknemers. Vaak om efficiëntie te vergroten maar in sommige gevallen kunnen beslissingen worden genomen die grote gevolgen hebben voor betrokkenen. In deze cursus wordt, o.a. aan de hand van actuele jurisprudentie, ingegaan op de do’s en dont’s met betrekking tot privacy op de werkvloer. Mag je een werknemer ontslaan bij een datalek? En wat doe je als een werknemer gesprekken heeft opgenomen in verband met een arbeidsconflict? Wanneer weegt het belang van de werkgever zwaarder dan de privacy rechten van een werknemer? Hoe ga je om met AI in sollicitatieprocedures?
Lees meer >

Privacyvraagstukken bij Woningcorporaties

7 december 2023

Woningcorporaties komen voor steeds meer en complexe privacyvraagstukken te staan. Dit heeft onder andere te maken met de speciale rol van de woningcorporaties op grond van de Woningwet en het grote aantal partijen waarmee wordt samengewerkt. Persoonsgegevens (kunnen) worden gedeeld door en met veel verschillende partijen voor diverse doeleinden, zoals de gemeente, huurders, aannemers, etc. In deze middagcursus wordt ingegaan op de rol van de woningcorporatie bij het verwerken van persoonsgegevens. Hoe zorg je dat je, als woningcorporatie, opereert binnen de kaders van de Woningwet en de AVG en hoe maak je goede afspraken met de verschillende partijen?
Lees meer >

Introductie in AI

11 december 2023

Deze cursus geeft je een fundamenteel begrip van kunstmatige intelligentie (AI) en de potentiële toepassingen en impact ervan op verschillende maatschappelijke gebieden. Wat kan AI wel? Wat kan AI niet? Je leert de basis van AI, de soorten AI en beperkingen en risico’s. Ook komt aan bod welke privacy en ethische overwegingen het gebruik van AI met zich meebrengt. Aan de hand van praktijkvoorbeelden uit de publieke sector leer je wat AI voor jou kan gaan betekenen en hoe je je hierop kan voorbereiden.
Lees meer >

Actualiteitencursus AVG

12 december 2023

Tijdens deze cursus krijgt u aan de hand van jurisprudentie, de adviezen en besluiten van de AP en opinies en guidelines van de European Data Protection Board (EDPB) een compleet en helder beeld hoe nadere invulling wordt gegeven aan de veelal open normen in de AVG en de Uitvoeringswet AVG (UAVG). Na deze cursus bent u weer volledig op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en actualiteiten binnen de AVG.
Lees meer >

Privacy en massaclaims: ken en beheers de risico’s

12 december 2023

In deze nieuwe middagcursus leer je meer over het stelsel van massaclaims op privacygebied. Hoe kan de AVG worden gehandhaafd met een massaclaim? Hoe kun je je beschermen tegen massaclaims? Welke concrete acties moet je nemen wanneer je met een massaclaim wordt geconfronteerd?
Lees meer >

Data als ruilmiddel: Juridische en praktische aspecten

13 december 2023

Deze cursus gaat in op de juridische en praktische aspecten van de opkomst van privacy als ruilmiddel. Uiteraard is er aandacht voor het recente HvJ EU-arrest inzake Meta v Bundeskartellamt: wat zijn de gevolgen van deze belangrijke uitspraak? Wat betekent dit voor het aanbieden van gepersonaliseerde reclames?

Lees meer >

Cameratoezicht & Privacy

14 december 2023

Tijdens de cursus Cameratoezicht & Privacy besteden we aandacht aan de privacyregels die gelden voor de inzet van camera’s. Met behulp van de casuïstiek leert u hoe u een camerabeleid inricht.

Lees meer >

Cameratoezicht & Privacy

6 februari 2024

Tijdens de cursus Cameratoezicht & Privacy besteden we aandacht aan de privacyregels die gelden voor de inzet van camera’s. Met behulp van de casuïstiek leert u hoe u een camerabeleid inricht.

Lees meer >

Introductie in AI

6 februari 2024

Deze cursus geeft je een fundamenteel begrip van kunstmatige intelligentie (AI) en de potentiële toepassingen en impact ervan op verschillende maatschappelijke gebieden. Wat kan AI wel? Wat kan AI niet? Je leert de basis van AI, de soorten AI en beperkingen en risico’s. Ook komt aan bod welke privacy en ethische overwegingen het gebruik van AI met zich meebrengt. Aan de hand van praktijkvoorbeelden uit de publieke sector leer je wat AI voor jou kan gaan betekenen en hoe je je hierop kan voorbereiden.

Lees meer >

E-CURSUS

e-cursus

E-cursus DPIA

E-cursus

Tijdens deze e-cursus DPIA krijgt u een compleet en duidelijk overzicht van het theoretisch en juridisch kader van DPIA’s. U leert wanneer een DPIA verplicht is, waaraan een DPIA inhoudelijk moet voldoen en welke normen en regels er gelden voor het uitvoeren van een DPIA. U krijgt tevens uitleg van praktische DPIA modellen, wat de verhouding is tussen een DPIA en verantwoordingsplicht en wie verantwoordelijk is voor de uitvoering van een DPIA.
Lees meer >

e-cursus

E-cursus Wet open overheid

E-cursus

Deze E-cursus Wet open overheid geeft een goede basis, inzicht in wat de consequenties zijn van de regels uit de Woo en wat je zelf kan doen in de praktijk.
Lees meer >

E-COLLEGES

ACTUALITEITENCOLLEGE

E-college AI/ChatGTP: praktische werking en juridische aspecten

E-college

Wil je weten hoe AI en ChatGTP werkt? Kun je op AI/ChatGTP vertrouwen? Hoe zit het met AI en privacy? Martin Hemmer bespreekt in dit e-college de belangrijkste juridische aspecten van AI/ChatGTP én laat je zien hoe AI/ChatGTP werkt.
Lees meer >

ACTUALITEITENCOLLEGE

E-college Cybersecurity: best practices rond cyberincidenten

E-college

Leer alles over cybercriminaliteit: Hoe werkt het? Wat te doen bij een cyberaanval? Wat moet je wel én niet doen? Wie moet wat melden? En waar?
Lees meer >

ACTUALITEITENCOLLEGE

E-college datacenters en restwarmte

E-college

In dit actualiteitencollege staat de discussie rondom het gebruik van restwarmte centraal en gaan wij met elkaar in gesprek over het energieverbruik en de inzet van restwarmte van datacenters.
Lees meer >

ACTUALITEITENCOLLEGE

E-college Gegevensuitwisseling in de zorg en privacy

E-college

Wilt u bijgepraat worden over wat er speelt op het gebied van Gegevensuitwisseling in de zorg en privacy?
Lees meer >

ACTUALITEITENCOLLEGE

E-college Doorgifte van persoonsgegevens naar de VS: de gevolgen van het adequaatheidsbesluit

E-college

Heb je behoefte aan een duidelijk overzicht van de gehele ontwikkeling én de huidige stand van zaken rondom internationale doorgifte naar de VS na het adequaatheidsbesluit d.d. 10 juli 2023? Welke eisen stelt het adequaatheidsbesluit? Kunnen we Schrems III verwachten? Dit e-college brengt je in 1 uur op de hoogte, waar en wanneer jij wilt.
Lees meer >

ACTUALITEITENCOLLEGE

E-college EU-wetten data en privacy: waar staan we nu?

E-college

Wil jij bijgepraat worden over de nieuwste Europese wetgeving op het gebied van data, AI en digitale diensten? Schrijf je dan nu in voor het college gegeven door Kimberly Friesen en Lora Mourcous van advocatenkantoor The Data Lawyers. Ontdek alles over de Data Governance Act, de Data Act en de Artificial Intelligence Act en krijg een goed overzicht van wat er op Europees niveau allemaal op ons afkomt!
Lees meer >

ACTUALITEITENCOLLEGE

Wel of niet betalen? De dilemma’s rond cybercriminaliteit

Webinar

Word bijgepraat over de laatste relevante thema’s rond cybercriminaliteit. Over het beleid van wel/geen losgeld betalen vanuit de overheid, verdeling van aanpsprakelijkheid en de behandeling van de zaak Hof van Twente tegen Switch IT solutions.
Lees meer >