Menu

Zoek op
rubriek
Data&Privacyweb
0

Cursussen van Data&Privacyweb worden verzorgd door Berghauser Pont Academy.

INCOMPANY

Wilt u een cursus incompany volgen? Neem contact op met Crescens Akkermans.

crescens akkermans

Crescens Akkermans

Programmamanager, Berghauser Pont Academy

06 10 71 90 78
crescens@berghauserpont.nl

5

oktober 2021

half-daagse cursus

AVG voor griffiers

Tijdens deze cursus wordt u goed en compleet op de hoogte gebracht wat de invloed van de AVG is op uw werkzaamheden als griffier. U leert wanneer de meldplicht bij datalekken van toepassing is en wat de verplichtingen in de AVG voor de gemeenteraad zijn. Deze cursus levert met name inzicht en antwoord op de hoofdvraag: wat is privacy en waarom is het belangrijk voor de gemeenteraad? U kunt de opgedane kennis de volgende dag meteen praktisch toepassen tijdens uw werkzaamheden. Lees meer >

12

oktober 2021

1-daagse cursus

Privacywetgeving in de opsporing: de Wpg voor BOA’s bij de verwerking van politiegegevens

Tijdens deze cursus wordt u op de hoogte gebracht van de wetgeving die op de gegevensverwerkingen door BOA’s van toepassing is. U leert wanneer uw BOA’s zich aan de Wpg moet houden, wanneer aan de AVG en wat de belangrijkste verschillen zijn tussen deze wetten. Ook leert u welke stappen er moeten worden gezet om aan de Wpg te voldoen, hoe gegevens gedeeld kunnen worden en hoe gegevens uit opsporingsactiviteiten kunnen worden gebruikt in het toezichtwerk.
Lees meer >

2

november 2021

3-daagse cursus

Privacy in het sociaal domein

Met deze 3-daagse cursus Privacy in het sociaal domein wordt u opgeleid tot privacy professional in het sociaal domein. U verwerft kennis van de wet, kunt adviseren over de werkprocessen en weet op welke manier gegevens uitgewisseld kunnen worden.
Lees meer >

4

november 2021

half-daagse cursus

Cameratoezicht & Privacy: Hoe richt ik mijn camerabeleid in?

Tijdens de cursus Cameratoezicht & Privacy besteden we aandacht aan de privacyregels die gelden voor de inzet van camera’s. Met behulp van de casuïstiek leert u hoe u een camerabeleid inricht.
Lees meer >

4

november 2021

4-daagse cursus

Masterclass: Privacy in Perspectief

In deze masterclass, in samenwerking met de UvA Academy, wordt privacy bekeken vanuit een juridisch, economisch, sociaalpsychologisch, technologisch, ethisch en organisatorisch perspectief.
Lees meer >

9

november 2021

middagcursus

Inkoop van software(diensten): privacybescherming en informatiebeveiliging bij inkoop en contracten

Tijdens deze cursus krijgt u praktische handvatten aangereikt om antwoord te kunnen geven op diverse compliance- en risicovraagstukken bij de inkoop van software (diensten). U wordt op de hoogte gebracht van relevante privacy-en beveiligingsrisico’s. U leert overeenkomsten te beoordelen en weet hoe u de verschillende fases van het inkoopproces moet doorlopen. Aan de hand van een praktijkcasus leert u de opgedane kennis meteen te vertalen naar de praktijk.
Lees meer >

9

november 2021

Online cursus

Vergadersoftware

In deze online cursus ‘Vergadersoftware – beveiliging en privacy’ verteld privacy expert Mr. Ruben Tienhooven wat de privacy- en informatiebeveiligingsrisico’s zijn bij vergadersoftware en hoe organisaties deze risico’s in de praktijk kunnen verkleinen.
Lees meer >

11

november 2021

1-daagse cursus

Actualiteitencursus AVG

Deze actualiteitencursus AVG is een informatieve cursus die ingaat op alle nieuwe ontwikkelingen binnen de AVG. Een must voor iedereen die zich bezighoudt met het privacyrecht.
Lees meer >

15

november 2021

half-daagse cursus

Privacy en arbeidsrecht

In deze half-daagse cursus ‘Privacy en arbeidsrecht’ leert u over de belangrijkste privacythema’s en privacygerelateerde vragen op de werkvloer, en krijgt u handvatten voor uw dagelijkse praktijk.
Lees meer >

23

november 2021

1-daagse cursus

De AVG en de basisregistraties van de publieke sector: eenmalige verstrekking, meervoudig gebruik

De cursus AVG en de basisregistraties van de publieke sector geeft inzicht in het stelsel van de basisregistraties en de verhouding met de AVG.
Lees meer >

25

november 2021

1-daagse cursus

Inzage- en verwijderingsverzoeken onder de AVG

In de cursus ‘Inzage- en verwijderingsverzoeken onder de AVG’ wordt u bijgepraat over de do’s and don’ts bij het behandelen van inzage- en verwijderingsverzoeken.
Lees meer >

2

december 2021

1-daagse cursus

Datalekken voor bedrijfsjuristen

Tijdens de cursus Datalekken voor bedrijfsjuristen worden de Welke wettelijke verplichtingen besproken en welke aanvullende verplichtingen volgen uit de beleidsregels.
Lees meer >

7

december 2021

Kennismarkt

Kennismarkt: Ruim 3 jaar AVG – lessen, ontwikkelingen & kansen

Tijdens de Kennismarkt Data&Privacyweb geven vooraanstaande sprekers en experts een overzicht van de laatste en belangrijkste actuele ontwikkelingen, binnen de domeinen van data, privacy en cyberveiligheid.
Lees meer >

8

december 2021

Middagcursus

Praktijkmiddag DPIA – Stapsgewijze, praktische uitvoering van een DPIA

Tijdens deze cursus gaat u samen met de docenten het volledige DPIA-proces doorlopen en worden diverse praktische DPIA-modellen behandeld. U kunt vragen inbrengen en gaat oefenen met een volledig en goede uitvoering van een DPIA. U kunt de opgedane kennis de volgende dag meteen toepassen in de praktijk.
Lees meer >