Menu

Filter op
content
PONT Data&Privacy

0

De kennisportals van Berghauser Pont Mediagroep

PONT | Data & Privacy (voorheen Data & Privacyweb) is een kennisportal en discussieplatform over de invloed van de digitale transformatie op onze leefomgeving, in het bijzonder de manier waarop we met persoonlijke gegevens omgaan. Technologie beïnvloedt de ontwikkeling van steden, de manier waarop we leven en hoe we omgaan met onze omgeving en medeburgers. De digitalisering maakt veel nieuwe applicaties en ondersteuning mogelijk, neem bijvoorbeeld de gezondheidszorg. Maar de enorme hoeveelheid kennis en data over hoe wij leven en waar onze voorkeuren naar uitgaan, betekent ook dat we bewuster zullen moeten omgaan met hoe en met wie we onze gegevens delen. De GDPR (General data Protection Regulation) geeft de burger het recht om inzichtelijk te hebben wie data verzamelt en wat ermee wordt gedaan.

PONT | Data & Privacy dekt het gehele terrein van de privacy en beveiliging van data in de volle breedte. Je vindt hier alles over onder andere de privacyregelgeving, de bescherming van data, cybercrime, identificatie, datalekken, emerging technologies en alle andere issues die zich afspelen binnen het domein van data en privacy. PONT | Data & Privacy biedt je juridische en praktische vakinformatie die voor de uitvoering van jouw dagelijkse werkzaamheden relevant is.

Redactionele ambitie

PONT | Data & Privacy wil een bijdrage leveren aan de uitwisseling van kennis en ideeën over de invloed van de digitale transformatie op onze samenleving, in het bijzonder over de manier waarop we met persoonlijke gegevens omgaan. De leidende principes voor de redactie zijn dat de kwaliteit altijd doorslaggevend is, dat we samenwerken met de beste experts uit het veld, zoveel mogelijk perspectieven laten zien en dat we zowel een platform zijn voor uitwisseling van kennis als inhoudelijke discussie.

PONT | Data & Privacy richt zich op de volgende redactionele pijlers: data & algoritmen, financiën & economie, werk & HR, gezondheid, veiligheid, ICT & technologie, jeugd & onderwijs en overheid.

Overzicht, inzicht, inspiratie en interactie

De ene keer wil je snel op de hoogte zijn van wat er speelt, een andere keer wil je meer de diepte in en weten hoe het echt zit. We streven ernaar de kennis zo toegankelijk mogelijk te brengen, afgestemd op jouw specifieke informatiebehoefte. Of dat nu overzicht, inzicht, inspiratie of interactie is. Daarom is PONT | Data & Privacy opgebouwd uit meerdere producten:

 • De nieuwsbrief
  Met de gratis nieuwsbrief PONT | Data & Privacy Ochtendnieuws ben je altijd als eerste op de hoogte van wat er speelt in jouw vakgebied. Deze nieuwsbrief wordt 3 keer per week verstuurd.
 • De themadossiers
  Voor relevante actuele onderwerpen ontwikkelen wij themadossiers, waar alle informatie overzichtelijk is gerangschikt. Hier vind je onder meer relevante achtergrondartikelen, beleidsstukken, publicaties en jurisprudentie over een bepaald thema.
 • De Kennisbank
  Hier kun je het archief met relevante jurisprudentie doorzoeken en boeken raadplegen.
 • Magazines
  PONT | Data & Privacy brengt regelmatig digitale magazines uit waarin verschillende experts hun licht laten schijnen over een actueel onderwerp.
 • Vraag & Antwoord
  Indien je een prangende vraag hebt, kun je deze voorleggen aan een van onze experts.
 • LinkedIn-groep
  In onze LinkedIn-groep kun je direct in contact komen met vakgenoten.
 • Cursussen, opleidingen en evenementen
  Samen met PONT Academy biedt PONT | Data & Privacy jaarlijks diverse opleidingen aan op het gebied van data en privacy.
 • Test jezelf
  Wilt je jouw kennis testen? In de test jezelf quizzen kun je jouw kennis testen en verder ontwikkelen.
 • Boekenshop
  Binnen de boekenshop van PONT | Data & Privacy kun je allerlei boeken en relevante stukken vinden op het gebied van data en privacy.

Berghauser Pont Mediagroep (BPM)

BPM staat voor professionals met een hart voor de publieke zaak. Of het nu gaat om het ontwikkelen van je kennis en vaardigheden, het in contact komen met gelijkgestemden of een bijdrage leveren aan belangrijke maatschappelijke discussies.

De kennisportals vormen de spil van de Berghauser Pont Mediagroep. Dit is de centrale plek waar professionals kennis opdoen, vragen stellen en met elkaar in discussie treden. Iedere maand zijn ruim 150.000 professionals hier op zoek naar informatie, inspiratie en overzicht. Daarmee vormen we een belangrijke brug tussen kennis en praktijk.

Andere portals van BPM zijn:

PONT | Omgeving wil een bijdrage leveren aan de uitwisseling van kennis en ideeën over een duurzame en leefbare samenleving. Nederland staat voor een grote woningbouwopgave, tot 2030 moeten er een miljoen woningen worden gebouwd. Tegelijkertijd raken steden steeds voller: meer bewoners, meer verkeer en meer toerisme. Maar is er ook in een aantal regio’s sprake van krimp en leegstand. Vaststaat dat onze leefomgeving de komende jaren verder zal transformeren als gevolg van het hergebruik van afval en andere materialen in een circulaire economie, en door verdergaande technologische ontwikkeling. Uiteindelijk is het doel een leefbare omgeving te creëren, zowel in de stad als daarbuiten, die rekening houdt met al haar inwoners.

PONT | Klimaat is op 1 januari 2021 gelanceerd (toen; Klimaatweb). Met deze kennisportal ambiëren wij een bijdrage te leveren aan het streven naar een klimaatneutrale samenleving in 2050. Met de nog lange weg te gaan om niet alleen de broeikasgassen af te vangen en de uitstoot te verminderen, maar tevens om onze consumptiepatronen te veranderen en een circulaire samenleving en economie op gang te brengen, achten wij het hoog tijd dat er een plek kwam om alle informatie over deze belangrijke ontwikkelingen bij elkaar te zetten. Alle aspecten en sectoren die een rol spelen binnen deze transitie komen aan de orde; van klimaatverandering en duurzame energie tot mobiliteit, circulariteit, consumptie, industrie, gebouwde omgeving en landbouw.

PONT | Zorg & Sociaal ambieert bij te dragen aan de discussie rondom positieve gezondheidszorg en een inclusieve samenleving. Uitgangspunten daarbij zijn een eerlijke verdeling van lasten, deelname van zo veel mogelijk mensen aan de arbeidsmarkt, ook die met een beperking, en effectieve hulp aan kwetsbare groepen, zoals jongeren. In combinatie met een steeds ouder wordende bevolking vraagt dit om een ingrijpende aanpassing van de manier waarop we leven en wonen. Almaar groeiende zorgkosten vragen bovendien om een aanpassing van ons zorgstelsel waarbij kwalen worden voorkomen, of in een eerder stadium worden geconstateerd en verholpen. Nieuwe technologieën als blockchain, robotisering en machine learning kunnen hierbij een belangrijke rol spelen.