Menu

Filter op
content
PONT Data&Privacy

0

Magazine: Eén jaar AVG

Op 25 mei 2018 werd de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht. Dat betekende dat in de hele Europese Unie dezelfde privacywetgeving ging gelden. Hoe staat het nu, een jaar later, met de implementatie en naleving van de AVG? Die vraag staat centraal in het magazine ‘Eén jaar AVG’, dat Privacyweb publiceert.

Magazine: Privacy in het sociaal domein

De afgelopen jaren is de aandacht voor privacy en bescherming van persoonsgegevens in het sociaal domein enorm gegroeid. Dit komt enerzijds door de aankomende wijziging in regelgeving met de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze verordening bevat strengere eisen en hogere boetes wanneer de bescherming van persoonsgegevens niet goed op orde is. Anderzijds is de hoeveelheid persoonsgegevens en de behoefte aan gegevensdeling bij de gemeenten door de decentralisaties begin 2015 alleen maar toegenomen. Werk aan de winkel dus!

Magazine: Privacy en de gemeente

Privacy is een onderwerp dat de gemoederen flink bezighoudt. Natuurlijk is er veel te doen over datalekken en organisaties die de privacy van klanten of burgers schenden. Gelukkig zijn er daarnaast ook positieve ontwikkelingen te melden over organisaties die op een positieve manier aan de slag zijn met dit onderwerp. In dit magazine zoomen we specifiek in op gemeenten, die in dit opzicht een specifieke rol hebben.