Menu

Filter op
content
PONT Data&Privacy

0

Cursussen van PONT | Data & Privacy worden verzorgd door PONT Academy.

INCOMPANY

Wil je een cursus incompany volgen? Neem contact op met Laura van Akkeren

(020) 8200 908
incompany@berghauserpont.nl

Inzage- en verwijderverzoeken

24 september 2024

Individuen beroepen zich steeds vaker op hun privacyrechten. Ze vragen bijvoorbeeld om een kopie van hun gegevens of eisen juist dat de organisatie al hun gegevens wist. Dat levert complexe vragen op. Voor veel organisaties is het een uitdaging: hoe kunnen zij al deze verzoeken efficiënt maar ook goed inwilligen? Enerzijds is privacy compliance van belang, anderzijds wil je je eigen bewijspositie in een eventuele toekomstige procedure niet benadelen. Lastige materie met veel valkuilen. In deze cursus krijg je handvatten om privacyverzoeken efficiënt én compliant af te handelen. De docent gebruikt veel praktijkvoorbeelden en concrete cases worden samen uitgewerkt zodat jouw praktijkvragen direct aan de orde komen.

Lees meer >

DPIA-praktijkdag

25 september 2024

Tijdens deze cursus ga je samen met de docenten het volledige DPIA-proces doorlopen en worden diverse praktische DPIA-modellen behandeld. Je kunt vragen inbrengen en gaat oefenen met een volledig en goede uitvoering van een DPIA. Na afloop kun je aan de slag met het uitvoeren van een DPIA binnen jouw organisatie.

Lees meer >

E-cursus DPIA en DPIA-praktijkdag

25 september 2024

Met dit cursuspakket voer jij binnenkort een DPIA uit binnen jouw organisatie. Verkrijg een volledig theoretisch en juridisch beeld van DPIA’s tijdens de e-learning DPIA. Tijdens de DPIA-praktijkdag gaan we oefenen met het uitvoeren van DPIA’s.

Lees meer >

Cameratoezicht & Privacy

26 september 2024

Tijdens de cursus Cameratoezicht & Privacy besteden we aandacht aan de privacyregels die gelden voor de inzet van camera’s. Met behulp van de casuïstiek leert u hoe u een camerabeleid inricht.

Lees meer >

De Nieuwe Privacy Officer: ontwikkel jezelf tot een privacy professional

30 september 2024

Als privacy professional heb je een cruciale rol binnen jouw organisatie. Ben je volledig op de hoogte van het juridisch speelveld? En weet je hoe je jezelf goed als privacy professional kan positioneren en een effectief privacy beleid kan implementeren? Hoe te handelen bij een datalek? In deze nieuwe 5-daagse opleiding krijg je van gerenommeerde experts les over de voor jouw praktijk belangrijkste onderwerpen.

Lees meer >

Introductie in AI

1 oktober 2024

AI is voor velen nieuw en -zeker nu in Brussel een akkoord is bereikt over de AI Act- is kennis over AI essentieel. In deze praktijkdag krijg je een introductie in de wereld van AI en de praktische toepasbaarheid. Deze cursus is speciaal ontworpen voor publieke professionals en is ideaal voor degenen die vaak in niet-technische rollen werken en geen of weinig voorkennis hebben van AI of AI-tools.

Lees meer >

Privacywetgeving in de opsporing

3 oktober 2024

Tijdens deze cursus wordt u op de hoogte gebracht van de wetgeving die op de gegevensverwerkingen door BOA’s van toepassing is. U leert wanneer uw BOA’s zich aan de Wpg moet houden, wanneer aan de AVG en wat de belangrijkste verschillen zijn tussen deze wetten. Ook leert u welke stappen er moeten worden gezet om aan de Wpg te voldoen, hoe gegevens gedeeld kunnen worden en hoe gegevens uit opsporingsactiviteiten kunnen worden gebruikt in het toezichtwerk.

Lees meer >

AVG voor griffiers

7 oktober 2024

Tijdens deze cursus wordt u goed en compleet op de hoogte gebracht wat de invloed van de AVG is op uw werkzaamheden als griffier. U leert wanneer de meldplicht bij datalekken van toepassing is en wat de verplichtingen in de AVG voor de gemeenteraad zijn. Deze cursus levert met name inzicht en antwoord op de hoofdvraag: wat is privacy en waarom is het belangrijk voor de gemeenteraad? U kunt de opgedane kennis de volgende dag meteen praktisch toepassen tijdens uw werkzaamheden.

Lees meer >

Inkoop van software (diensten)

16 oktober 2024

Tijdens deze cursus krijgt u praktische handvatten aangereikt om antwoord te kunnen geven op diverse compliance- en risicovraagstukken bij de inkoop van software (diensten). U wordt op de hoogte gebracht van relevante privacy-en beveiligingsrisico’s. U leert overeenkomsten te beoordelen en weet hoe u de verschillende fases van het inkoopproces moet doorlopen. Aan de hand van een praktijkcasus leert u de opgedane kennis meteen te vertalen naar de praktijk.

Lees meer >

De AVG en de basisregistraties van de publieke sector

8 oktober 2024

De cursus AVG en de basisregistraties van de publieke sector geeft inzicht in het stelsel van de basisregistraties en de verhouding met de AVG.

Lees meer >

Inzicht in privacyrisico’s: adviezen van een ethical hacker

8 oktober 2024

In deze 1-daagse cursus leert u hoe u uw organisatie kunt wapenen tegen een aanval van cybercriminaliteit. U leert hoe hackers denken, welke stappen ze nemen en waarom data interessant voor hen is.

Lees meer >

Privacyaspecten bij gegevensdeling in publieke samenwerkingsverbanden

9 oktober 2024

Sommige maatschappelijke problemen zijn te groot voor publieke organisaties om zelf op te lossen. Daardoor zie je dat diverse publieke en private organisaties samenwerkingsverbanden aangaan om een gemeenschappelijk doel te bereiken, maar hoe zit dat privacy technisch? Zal de nieuwe Wet Gegevensverwerking door Samenwerkingsverbanden daar mogelijk een oplossing zijn? Wat is de verwachte impact op de praktijk? En hoe ga om met dit thema op dit moment? Tijdens deze cursus krijg je praktische handvatten om gegevensdeling in een samenwerkingsverband vorm te geven en alert te zijn op de belangrijke privacyvraagstukken. Ook zal de nodige aandacht worden besteed aan de nieuwe wetgeving.

Lees meer >

NIS2 – Introductie en praktische handvatten

14 oktober 2024

De NIS 2-richtlijn is bedoeld om de cyber beveiliging van bedrijven en organisaties in vitale en belangrijke sectoren te verbeteren. Deze organisaties zullen aan een zorgplicht en meldplicht moeten voldoen. Wat moet je doen om jouw organisatie aan de eisen van NIS 2 te laten voldoen? Welke verantwoordelijkheden en risico’s zijn het gevolg van deze nieuwe Richtlijn (denk aan aansprakelijkheid van bestuurders) ? Voor wie gaat NIS2 gelden? Welke beveiligings- en opleidingseisen brengt NIS2 met zich mee

Lees meer >

Verwerkersovereenkomsten opstellen: aandachtspunten en actualiteiten

17 oktober 2024

Goede contractuele vastlegging van de rechten en verplichtingen die uit de AVG voortvloeien is essentieel op het moment dat er persoonsgegevens worden verwerkt. Zo moet het voor contractspartijen bijvoorbeeld duidelijk zijn wat zij moeten doen bij een datalek of bij een inzagerecht van een betrokkene. Het opstellen van privacy-overeenkomsten die volledig in lijn zijn met de AVG blijft voor veel organisaties een uitdaging. Deze cursus geeft je een praktisch overzicht van de aandachtspunten bij het opstellen van privacy overeenkomsten, waarbij ook de laatste rechtspraak en aanbevelingen van de toezichthouder worden meegenomen.

Lees meer >

Datalekken: voorbereiden, herkennen en reageren

6 november 2024

Tijdens deze cursus wordt de huidige stand van zaken ten aanzien van de meldplicht datalekken behandeld. Wat precies kwalificeert een datalek en welke wettelijke verplichtingen gelden ten aanzien van een datalek? Ook de aanvullende verplichtingen die volgen uit de beleidsregels van de toezichthouders en de praktijk rondom het melden van een datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens zullen worden besproken. Verder komen andere relevante factoren, zoals het doen van aangifte, het te woord staan van de pers en de mogelijkheden om voor te bereiden op een datalek tijdens deze cursus uitgebreid aan bod. De besproken theorie zal in deze cursus vervolgens op interactieve wijze in de praktijk worden gebracht door middel van een simulatie van een datalek. U als cursist moet zich voordoen als verantwoordelijke binnen het bedrijf en het proces van signalering van het datalek tot het goed afronden van het datalek doorlopen . Kortom: na het volgen van deze cursus bent u compleet en goed op de hoogte van alle (wettelijke) verplichtingen rondom een datalek en weet u tevens wat u moet doen in de praktijk.

Lees meer >

DPIA-praktijkdag

13 november 2024

Tijdens deze cursus ga je samen met de docenten het volledige DPIA-proces doorlopen en worden diverse praktische DPIA-modellen behandeld. Je kunt vragen inbrengen en gaat oefenen met een volledig en goede uitvoering van een DPIA. Na afloop kun je aan de slag met het uitvoeren van een DPIA binnen jouw organisatie.

Lees meer >

E-cursus DPIA en DPIA-praktijkdag

13 november 2024

Met dit cursuspakket voer jij binnenkort een DPIA uit binnen jouw organisatie. Verkrijg een volledig theoretisch en juridisch beeld van DPIA’s tijdens de e-learning DPIA. Tijdens de DPIA-praktijkdag gaan we oefenen met het uitvoeren van DPIA’s.

Lees meer >

Huiselijk geweld en kindermishandeling (meldcode)

25 november 2024

Tijdens deze cursus krijgt u een duidelijk en compleet inzicht in wat geweld is, hoe je de meldcode moet toepassen en welke stappen van de meldcode je moet doorlopen en uitvoeren in de praktijk.

Lees meer >

Data als ruilmiddel: Juridische en praktische aspecten

27 november 2024

Deze cursus gaat in op de juridische en praktische aspecten van de opkomst van privacy als ruilmiddel. Uiteraard is er aandacht voor het recente HvJ EU-arrest inzake Meta v Bundeskartellamt: wat zijn de gevolgen van deze belangrijke uitspraak? Wat betekent dit voor het aanbieden van gepersonaliseerde reclames?

Lees meer >

IT contracten opstellen en beoordelen

28 november 2024

Hoe maak je een goed IT contract? Hoe zorg je voor zekerheid én flexibiliteit? Wat betekent AI voor jouw IT contracten? De (komende) Europese wetgeving, waaronder de AI Act, zal steeds meer eisen gaan stellen aan AI, o.a. met betrekking tot testdata, transparantie en de controle van uitkomsten door natuurlijke personen. In contracten zal daar rekening mee moeten worden gehouden, dit zie je al in de nieuwe vrijwaring van Microsoft. Hoe pas je een NDA aan? Hoe ga je om met AI en privacy/IE ? Tijdens deze cursus krijg je een goed beeld van hoe zo’n ‘goed contract’ er in de werkelijkheid uit moet zien.

Lees meer >

Nieuwe Europese regels in vogelvlucht

3 december 2024

Vanuit Brussel komen veel nieuwe wetten en regels rond data, privacy, AI en digitale platformen op ons af. Denk bijvoorbeeld aan de DMA (per 2 mei 2023),de DSA (die in 2024 een rol zal spelen) en de recent aangenomen EU AI Act. Belangrijke nieuwe wetgeving: wat is de laatste stand van zaken? In deze cursus gaan we in op de vraag hoe jij je als professional kunt voorbereiden. Je krijgt overzicht in de belangrijkste wet- en regelgeving en we bespreken de laatste ontwikkelingen.

Lees meer >

Actualiteiten AVG en Privacy recht

10 december 2024

Er gebeurt veel op privacygebied. Docent Jan Baas praat u in één dag bij over alle ontwikkelingen, in het bijzonder de jurisprudentie van het Hof van Justitie, activiteiten van de toezichthouders en nieuwe nationale en Europese wetgeving.

Lees meer >

E-CURSUS

e-cursus

E-cursus DPIA

E-cursus

Na voltooiing van de e-learning DPIA heb je een compleet beeld van het theoretisch en juridisch kader van DPIA’s. Alle facetten komen aan bod, waaronder: wanneer een DPIA verplicht is, wat de inhoudelijke vereisten zijn en welke normen en regels er gelden voor DPIA’s. Je krijgt ook uitleg over praktische DPIA modellen.
Lees meer >

e-cursus

E-cursus Privacy in de zorg

E-cursus

Deze cursus behandelt de belangrijkste deelonderwerpen die binnen de zorg op privacygebied spelen. Hoe ga je correct om met persoonsgegevens in de zorg? In 6 lessen krijg je een goed overzicht van de juridisch en praktische aandachtspunten.
Lees meer >

e-cursus

E-cursus Privacy op de Werkvloer

E-cursus

Het beheren van persoonlijke gegevens, voldoen aan de nieuwste wet- en regelgeving, en tegelijkertijd de belangen van jouw medewerkers en organisatie behartigen, kan een complexe uitdaging zijn. Daarom hebben wij speciaal voor jou de E-cursus Privacy op de Werkvloer ontwikkeld!
Lees meer >

e-cursus

E-cursus Wet open overheid

E-cursus

Deze E-cursus Wet open overheid geeft een goede basis, inzicht in wat de consequenties zijn van de regels uit de Woo en wat je zelf kan doen in de praktijk.
Lees meer >

E-COLLEGES

ACTUALITEITENCOLLEGE

E-college AI/ChatGPT: praktische werking en juridische aspecten

E-college

Wil je weten hoe AI en ChatGTP werkt? Kun je op AI/ChatGTP vertrouwen? Hoe zit het met AI en privacy? Martin Hemmer bespreekt in dit e-college de belangrijkste juridische aspecten van AI/ChatGTP én laat je zien hoe AI/ChatGTP werkt.
Lees meer >

ACTUALITEITENCOLLEGE

E-college Cybersecurity: best practices rond cyberincidenten

E-college

Leer alles over cybercriminaliteit: Hoe werkt het? Wat te doen bij een cyberaanval? Wat moet je wel én niet doen? Wie moet wat melden? En waar?
Lees meer >

ACTUALITEITENCOLLEGE

E-college Cybersecurity in de Zorg

E-college

Heb je behoefte aan een duidelijk overzicht van de wet- en regelgeving met betrekking tot cybersecurity in de zorg én wil je weten welke technische en organisatorische maatregelen jouw organisatie en ketenpartners moeten treffen? Dit e-college brengt je in 1 uur op de hoogte, waar en wanneer jij wilt
Lees meer >

ACTUALITEITENCOLLEGE

E-college datacenters en restwarmte

E-college

In dit actualiteitencollege staat de discussie rondom het gebruik van restwarmte centraal en gaan wij met elkaar in gesprek over het energieverbruik en de inzet van restwarmte van datacenters.
Lees meer >

ACTUALITEITENCOLLEGE

E-college Doorgifte van persoonsgegevens naar de VS: de gevolgen van het adequaatheidsbesluit

E-college

Heb je behoefte aan een duidelijk overzicht van de gehele ontwikkeling én de huidige stand van zaken rondom internationale doorgifte naar de VS na het adequaatheidsbesluit d.d. 10 juli 2023? Welke eisen stelt het adequaatheidsbesluit? Kunnen we Schrems III verwachten? Dit e-college brengt je in 1 uur op de hoogte, waar en wanneer jij wilt.
Lees meer >

ACTUALITEITENCOLLEGE

E-college EU-wetten data en privacy: waar staan we nu?

E-college

Wil jij bijgepraat worden over de nieuwste Europese wetgeving op het gebied van data, AI en digitale diensten? Schrijf je dan nu in voor het college gegeven door Kimberly Friesen en Lora Mourcous van advocatenkantoor The Data Lawyers. Ontdek alles over de Data Governance Act, de Data Act en de Artificial Intelligence Act en krijg een goed overzicht van wat er op Europees niveau allemaal op ons afkomt!
Lees meer >

ACTUALITEITENCOLLEGE

E-college Gegevensuitwisseling in de zorg en privacy

E-college

Wilt u bijgepraat worden over wat er speelt op het gebied van Gegevensuitwisseling in de zorg en privacy?
Lees meer >

ACTUALITEITENCOLLEGE

E-college Doorgifte van persoonsgegevens naar de VS: de gevolgen van het adequaatheidsbesluit

E-college

Heb je behoefte aan een duidelijk overzicht van de gehele ontwikkeling én de huidige stand van zaken rondom internationale doorgifte naar de VS na het adequaatheidsbesluit d.d. 10 juli 2023? Welke eisen stelt het adequaatheidsbesluit? Kunnen we Schrems III verwachten? Dit e-college brengt je in 1 uur op de hoogte, waar en wanneer jij wilt
Lees meer >

ACTUALITEITENCOLLEGE

E-college Privacy Enhancing Technologies

E-college

Heb je behoefte aan uitleg over Privacy Enhancing Technologies (PET’s)? In dit e-college wordt alles rondom PET’s besproken. Wat zijn PET’s? Welke functie hebben ze? Verder wordt er kort stil gestaan bij de techniek erachter. Omdat het hierbij gaat om gevoelige data, worden ook opmerkingen geplaatst over de juridische kant ervan. Je krijgt praktische voorbeelden en de spreker deelt ervaringen met toepassingen in de praktijk.
Lees meer >

ACTUALITEITENCOLLEGE

Wel of niet betalen? De dilemma’s rond cybercriminaliteit

Webinar

Word bijgepraat over de laatste relevante thema’s rond cybercriminaliteit. Over het beleid van wel/geen losgeld betalen vanuit de overheid, verdeling van aanpsprakelijkheid en de behandeling van de zaak Hof van Twente tegen Switch IT solutions.
Lees meer >