Menu

Zoek op
rubriek
Data&Privacyweb
0

Cécile Bitter

Cécile staat de overheid bij in allerlei kwesties die samenhangen met strafvorderlijk optreden, internationaal strafrecht en penitentiair recht. Zij is daarnaast actief op het terrein van het bestuursrecht en het grensvlak strafrecht-bestuursrecht, vooral privacy en gegevensuitwisseling, Bibob en toezicht en handhaving. Cécile heeft veel proceservaring en kan snel en onder druk werken. Daarbij is zij gewend rekening te houden met politieke implicaties van besluiten of standpunten. Soms draagt Cécile mediation aan als alternatieve geschiloplossing. Zij adviseert cliënten ook over hun rol in een mediation-traject. Cécile heeft een bijzondere liefde voor taal.Cécile studeerde Nederlands recht en Nederlandse Taal- en Letterkunde aan de Universiteit Utrecht.