Menu

Filter op
content
PONT Data&Privacy

0

Daan Corver

Daan Corver is sinds begin 2017 senior jurist bij Pels Rijcken. Zijn werkterrein omvat de publieke sector in brede zin, met belangrijke accenten op vraagstukken die gemeenten en provincies raken en de werkzaamheden van ons Team Digitale Transformatie. Op die terreinen levert hij een bijdrage aan de adviespraktijk van Pels Rijcken. Daarnaast is Daan als legal project manager in staat projecten in goede baan te leiden, waarbij de nadruk telkens ligt op het expliciet maken van alle behoeftes én het leveren van de gevraagde kwaliteit en inspanning op een efficiënte wijze.Daan is specialist als het gaat om het opstellen en toetsen van regelgeving - zoals gemeentelijke verordeningen en subsidieregelingen - en het signalerenen analyseren van de gevolgen van bestaande, nieuwe en in ontwikkeling zijnde Rijksregelgeving voor decentrale overheden. Hij schreef en toetste al regelgeving met betrekking tot vrijwel alle onderwerpen waarop gemeenten regels stellen: van het sociaal domein (Jeugdwet, Wmo 2015 en Participatiewet) tot kapregelgeving, van de APV tot het omgevingsplan, van prostitutie tot gemeentelijk erfgoed, van speelgoedwapens tot drank en horeca, van onderwijshuisvesting tot archivering, van reglementen van orde tot het aanleggen van uitritten.