Menu

Filter op
content
PONT Data&Privacy

0

Derek Tersmette

Derek Tersmette is sinds 2016 werkzaam bij Pels Rijcken. Hij is vooral werkzaam op het terrein van de de publiekrechtelijke en privaatrechtelijke gezondheidszorg.Derek studeerde in Leiden Rechtsgeleerdheid (cum laude) en Geneeskunde (cum laude). Van 2009 tot 2011 was hij plaatsvervangend secretaris voor de Commissie Medische Ethiek van het Leids Universitair Medisch Centrum. In 2012 rondde hij de master Rechtsgeleerdheid af. Van 2013 tot 2015 liep hij coschappen in ziekenhuizen te Leiden, Den Haag en Rotterdam. In die periode was hij daarnaast enige tijd werkzaam als student-stagiair op de sectie bestuursrecht van Pels Rijcken. Om meer ervaring op te doen binnen de gezondheidszorg was Derek vervolgens een jaar werkzaam als arts op de spoedeisende hulp in Den Haag. Geënthousiasmeerd door de intensieve samenwerking met collega's en cliënten, alsmede de creatieve en projectgerichte manier van werken binnen de advocatuur, is Derek hierna aan de slag gegaan bij Pels Rijcken.