Menu

Zoek op
rubriek
Data&Privacyweb
0

Jeroen Naves

Jeroen Naves is gespecialiseerd in het ICT-recht. Hij adviseert en procedeert over ICT-contracten, cloud computing, outsourcing, data en privacy.Jeroen staat cliënten bij die op het punt staan over te gaan tot de aanschaf van software, hardware of ICT-dienstverlening of zich binnen een ICT-project anderszins geconfronteerd zien met onderwerpen die juridische aandacht behoeven. Zo was hij één van de beoordelaars van de rijksbrede contracten op het gebied van tele- en datacommunicatie en schreef hij de contractsdocumentatie voor een grote aanbesteding over de ontwikkeling van een huisvestingssysteem.Daarnaast staat Jeroen met name overheden en ondernemingen bij in civiele procedures, zowel bij de bodemrechter als in kort geding. Hij heeft ervaring met complexe geschillen, vooral op het terrein van het contractenrecht en het aansprakelijkheidsrecht. Jeroen is een belangrijke adviseur van overheden die overwegen om gebruik te maken van clouddiensten.