Menu

Filter op
content
PONT Data&Privacy

0

Marte van Graafeiland

Marte van Graafeiland is gespecialiseerd in privacyrecht. Zij adviseert over de (on)mogelijkheden van voorgenomen uitwisselingen van persoonsgegevens en maakt daarbij ook convenanten die worden gesloten met samenwerkingspartners. Daarnaast adviseert Marte cliënten over de privacyrechtelijke inrichting van hun organisatie en stelt zij privacybeleid en interne protocollen op. Ook procedeert Marte bij de bestuursrechter en civiele rechter over uiteenlopende geschillen met privacyrechtelijke aspecten. Bijvoorbeeld over het kennisnemings- en verwijderingsrecht van de Wet bescherming persoonsgegevens, Wet politiegegevens en Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens. Daarnaast treedt Marte op voor de Staat in civiele procedures met strafrechtelijke of strafvorderlijke aspecten.Marte studeerde Privaatrecht en Staats- en bestuursrecht (cum laude) aan de Universiteit van Tilburg.