Menu

Filter op
content
PONT Data&Privacy

0

Privacy First

Privacy First gaat in haar aanpak zoveel mogelijk uit van een professionele en op feiten gebaseerde benadering van de diverse issues. Behoud van vrijheid in de persoonlijke levenssfeer kan uitstekend samengaan met snel veranderende maatschappelijke en technologische ontwikkelingen. Waar organisaties, bedrijven, overheden en verantwoordelijke personen zich niet houden aan het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer zal Stichting Privacy First direct handelend optreden via informatieve, politieke of juridische acties.