Menu

Zoek op
rubriek
Data&Privacyweb
0

Prof. mr. Janneke Gerards

Janneke Gerards is hoogleraar fundamentele rechten aan de Universiteit Utrecht. Ze is lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). Naast haar diverse academische werkzaamheden is zij rechter-plaatsvervanger bij het gerechtshof Den Haag, lid van de Mensenrechtencommissie van de Nederlandse Adviesraad voor Internationale Aangelegenheden en lid van de Adviesraad van het Nederlands Mensenrechteninstituut.