Menu

Filter op
content
PONT Data&Privacy

0

Sikke Kingma

Sikke Kingma is een gespecialiseerd litigator en adviseur op het gebied van het IE- en mediarecht, met een voorliefde voor zaken op het snijvlak met IT. Hij procedeert en adviseert veel over auteursrecht, merkenrecht, domeinnamen en (in cassatie) octrooirecht. Daarnaast staat hij cliënten bij in geschillen over de rechtmatigheid van publicaties en uitlatingen op internet of in andere media. Verder is Sikke een zeer ervaren advocaat bij de Hoge Raad, met meer dan honderd arresten op zijn naam. Vanuit zijn achtergrond als allround civilist voert hij een brede cassatiepraktijk voor ondernemingen en overheden. Hij wordt veel ingeschakeld door advocaten van andere kantoren voor het voeren van cassatieprocedures, prejudiciële procedures of het meedenken in hoger beroep. Kingma doceert en publiceert geregeld. Hij is redacteur van vaktijdschrift Mediaforum en kernredacteur van Cassatieblog.nl, het weblog over de civiele cassatierechtspraak in Nederland.Sikke studeerde civiel recht en scheikunde aan de Universiteit Leiden. Beide studies rondde hij cum laude af.