Menu

Filter op
content
PONT Data&Privacy

0

Stienstra, Paul

Paul Stienstra is verzuimcoach met taakdelegatie. Hij is tevens de oprichter van Verzuim IC, een arbodienstverlener die organisaties ondersteuning biedt bij regie op verzuim.