Menu

Filter op
content
Data&Privacyweb
0

Tonny Plas

Tonny Plas is mede-eigenaar van Privacy op School, een expertisecentrum voor AVG en onderwijs. Samen met een team van juristen is hij Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) van meer dan 50 schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs. Privacy op School heeft een praktische en werkbare aanpak ontwikkeld voor scholen om te voldoen aan de AVG. Tonny leidt daarnaast FG-ers op en traint medewerkers op scholen. Daarnaast werkt Tonny als informatiemanager en is hij betrokken bij diverse keteninitiatieven, zoals het Convenant Privacy en digitale onderwijsmiddelen.