Menu

Zoek op
rubriek
Data&Privacyweb
0

Kamerbrief over reflectie op Notities Eerste Kamer over artificiële intelligentie en algoritmische besluitvorming overheid

Staatssecretaris Van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering) stuurt een reflectie op de Notities van de Eerste Kamer over artificiële intelligentie en algoritmische besluitvorming bij de overheid.

Rijksoverheid 16 feb 2023

Kamerstuk: kamerbrief

Kamerstuk: kamerbrief

Datum 16 februari 2023

Betreft Reflectie op Notities van de Eerste Kamer over artificiële intelligentie en algoritmische besluitvorming bij de overheid

Met belangstelling nam ik kennis van de uitkomsten uit het verdiepingstraject over artificiële intelligentie en algoritmische besluitvorming bij de overheid van de werkgroep AI van de vaste Commissie voor Justitie en Veiligheid van uw Kamer. Mijn waardering gaat ook uit naar de ondersteunende rol die het Rathenau Instituut hierin heeft gespeeld. Het verheugt mij dat de Eerste Kamer aandacht heeft voor dit belangrijke onderwerp en handelingsopties voor haarzelf heeft onderzocht om haar controlerende en wetgevende taak ook in relatie tot algoritmische overheidsbesluitvorming goed te kunnen vervullen.

Eén van de opgaven uit mijn Werkagenda Waardengedreven Digitaliseren (hierna: werkagenda) is het reguleren van algoritmen (1). Ik richt me daar vooral op impactvolle AI en overheidsalgoritmen waarbij sprake is van een verhoogd risico op schending van mensenrechten. Het is belangrijk AI en overheidsalgoritmen in te zetten op basis van heldere wettelijke kaders en principiële waarden (zoals het respecteren AVG, non-discriminatie, regie van burger). Langs deze weg worden ook kansen gecreëerd; denk bijvoorbeeld aan het gebruik van algoritmen om mensen de helpende hand te bieden. Daarbij merk ik wel op dat we niet voor elk probleem direct naar AI of algoritmische oplossingen moeten kijken, maar dat het belangrijk is om hier een politieke en ethische discussie over te voeren.

De Commissie heeft me gevraagd om te reflecteren op de volgende vragen:

  • Hoe verhouden de twee notities van het Rathenau Instituut zich tot bestaand kabinetsbeleid en voorgenomen beleid, zowel in nationaal als in internationaal verband (Europese Unie en Raad van Europa)?

  • In hoeverre draagt het beleid bij aan het borgen van de mogelijkheid van de Eerste Kamer om haar wetgevende en controlerende taak wezenlijk invulling te kunnen geven wanneer sprake is van algoritmische besluitvorming?

  • Hoe draagt het beleid bij aan de borging van grond- en mensenrechten van burgers en in hoeverre onderkent u ‘witte vlekken’ of mogelijkheden om het beleid aan te passen?

Voetnoot

  1. Kamerstukken II 2022/23, 26643, nr. 940.

Lees hier de volledige Kamerbrief

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.