Menu

Zoek op
rubriek
Data&Privacyweb
0
kennismarkt data privacyweb

Kennismarkt Data&Privacyweb

Ruim 3 jaar AVG – lessen, ontwikkelingen & kansen
7 december 2021 | Amsterdam

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die ruim drie jaar geleden daadwerkelijk van toepassing is geworden, houdt de gemoederen nog altijd flink bezig. De privacywet heeft grote impact op hoe bedrijven en overheidsinstanties met privacy en de bescherming van persoonsgegevens om dienen te gaan. Organisaties zijn verplicht om aan strenge(re) eisen voor het beschermen van persoonsgegevens te voldoen en hun privacybeleid op orde te hebben. In de afgelopen jaren is echter gebleken dat dit in de praktijk niet altijd even makkelijk is.

Door in toenemende mate afhankelijke te zijn van een digitale infrastructuur neemt de digitale kwetsbaarheid van organisaties toe. Zowel bedrijven als overheidsinstellingen verschijnen regelmatig in het nieuws vanwege de gebrekkige beveiliging van ICT-systemen. Hierdoor zijn grote hoeveelheden privacygevoelige informatie op straat komen te liggen. Ook het op onrechtmatige wijze verzamelen of uitwisselen van persoonsgegevens komt nog geregeld voor, met rechtszaken en (hoge) boeten van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) als gevolg.

 • Welke belangrijke juridische ontwikkelingen hebben zich na het van toepassing worden van de AVG op het gebied van data en privacy voorgedaan?
 • Welke actuele en toekomstige ontwikkelingen zijn er? Welke verwachte impact hebben deze ontwikkelingen op digitale systemen en de verwerking en uitwisseling van persoonsgegevens?
 • Hoe kunnen datalekken worden gesignaleerd en voorkomen? Welke rol heeft de Functionaris Gegevensbescherming?
 • Welke invloed heeft de AVG in de zorg, op de werkvloer, in de financiële sector of op AI-innovaties?

Praktische informatie

 • 7 december 2021

 • 09:30 – 17:00

 • Pakhhuis de Zwijger

 • €295 (excl. 21% BTW

* Let op! U dient in het aanmeldformulier één workshop in ronde 1 en één workshop in ronde 2 kiezen.

Sprekers

Robert van den Hoven van Genderen

Prof. dr. Rob van den Hoven van Genderen

Professor AI & Robotlaw Universiteit van Lapland

Director Center for Law & Internet Vrije Universiteit Amsterdam

Of Counsel Switchlegal Advocaten

Michel van Eeten

Prof. dr. Michel van Eeten

Professor

TuDelft

Opzet Kennismarkt

Tijdens de Kennismarkt Data&Privacyweb geven vooraanstaande sprekers en experts een overzicht van de laatste en belangrijkste actuele ontwikkelingen, binnen de domeinen van data, privacy en cyberveiligheid. In zes verschillende workshops zullen specifieke thema’s die nu spelen, samen met u worden uitgediept en besproken.

Na afloop van deze kennismarkt bent u volledig op de hoogte van de actualiteiten en kunt u veel van de opgedane kennis meteen toepassen in de praktijk.

Een geheel verzorgde dag inclusief eten en drinken tijdens het event.

Goed georganiseerde bijeenkomst met een interessant thema en leerzame workshops”

Programma

Aanvang van de kennismarkt. Bij binnenkomst staat koffie en thee voor u klaar.

Robert van den Hoven van Genderen is professor AI & Robotlaw, Universiteit van Lapland; Director Center for Law & Internet, Vrije Universiteit Amsterdam; Of Counsel Switchlegal Advocaten

 • Technologie in het publieke domein
 • Datamacht techbedrijven in publieke sector
 • Initiatieven publieke organisaties: nationaal & Europees niveau

Spreker wordt later bekend gemaakt.                                             

Laat alle informatie bezinken en geniet tijdens deze pauze van een heerlijke lunch.

 1. Datalekken signaleren & voorkomen: mr. Rosalie Brand – Advocaat, Kennedy Van der Laan
  1. Een datalek is een inbreuk die plaatsvindt op de beveiliging van persoonsgegevens binnen een organisatie. In deze workshop leert u meer over het organiseren, inrichten en implementeren van privacyproof ICT-systemen om datalekken te signaleren en voorkomen.
 2. De rol van positie van de Functionaris Gegevensbescherming (FG): mr. Eliëtte Vaal – Advocaat, The Data Lawyers
  1. De functionaris gegevensbescherming (FG) bekleedt een essentiële rol als adviseur en toezichthouder op de bescherming van persoonsgegevens binnen organisaties. In deze workshop leert u meer over de rol van de positionering van de FB ten opzichte van andere verantwoordelijken.
 3. Privacy bij AI: mr. Menno Weij – Legal counsel/ Partner, BDO Legal
  1. De mogelijkheden van AI voor het oplossen van diverse vraagstukken en het inrichten van bedrijfsprocessen gaan samen met hoge verwachtingen. Het is daarom van belang dat bij de ontwikkeling en het gebruik van AI-toepassingen, waarbij persoonsgegevens worden verwerkt, de privacywetgeving in acht wordt genomen. In deze workshop leert u meer over privacy bij AI.

* U dient in het aanmeldformulier één workshop in ronde 1 en één workshop in ronde 2 kiezen.

Tijdens de pauze kunt u netwerken met andere bezoekers onder het genot van een drankje en een snack.

 1. Privacy in de zorg: mr. Martin Hemmer – Advocaat/ partner, AKD
  1. Technologie kan de zorg een stuk goedkoper en efficiënter maken, maar de privacy van betrokkenen moet hierbij niet in het gedrang komen. Medische gegevens zijn gevoelig en de AVG bepaalt dan ook dat deze persoonsgegevens alleen gebruikt mogen worden als aan bijzondere voorwaarden is voldoen. In deze workshop leert u meer over privacy in de zorg.
 2. Privacy in het arbeidsrecht: mr. Friederike van der Jagt – Advocaat, Hunter Legal
  1. Op de werkvloer komen regelmatig privacyrechtelijke vragen langs. Wat mag een werkgever wel en niet vragen in geval van ziekte? Mogen werkgevers online activiteiten van werknemers in de gaten houden? In deze workshop leert u meer over privacy in het arbeidsrecht.
 3. Privacy in de financiële sector:  mr. Kim Lucassen en mr. Nina Orlic– Advocaten, Loyens & Loeff
  1. Nu de financiële sector in toenemende mate digitaliseert, rijzen er ook steeds meer vragen over gegevensbescherming en privacy. In deze workshop leert u meer over hoe financiële instellingen, die grote hoeveelheden persoonsgegevens verwerken, efficiënt om te kunnen gaan met privacy.

* U dient in het aanmeldformulier één workshop in ronde 1 en één workshop in ronde 2 kiezen.

Tijdens de pauze kunt u netwerken met andere bezoekers onder het genot van een drankje en een snack.

 • Afhankelijkheid van technologie
 • Huidige dreigingen & huidige aanpak
 • Oplossingen

Prof. dr. Michel van Eeten

Gezamenlijke afsluiting met dagvoorzitter Robert van den Hoven van Genderen

Sluit de Kennismarkt af met een drankje op de netwerkborrel.

Doelgroep

De kennismarkt is bestemd voor functionarissen gegevensbescherming, bedrijfsjuristen, privacy-adviseurs, privacy officers, compliance officers, data officers, ICT-managers, beleidsmedewerkers en voor ieder ander werkzaam binnen het domein van data, privacy en cyberveiligheid.

Aanmelden

U kunt zich hier aanmelden voor de Kennismarkt Data&Privacyweb op 7 december 2021.

Wilt u meer informatie ontvangen?

We staan u graag te woord. Via onderstaand contactformulier kunt u vrijblijvend contact opnemen met onze klantenservice. Wilt u direct contact met de betreffende programmamanager? Bekijk dan de contactgegevens rechts.

  CONTACTFORMULIER
  Eva

  Eva Lenoir

  Senior redacteur Data&Privacyweb

  eva@berghauserpont.nl