Menu

Filter op
content
PONT Data&Privacy

0

In gesprek met een beweger: Judica Krikke (Kennedy Van der Laan)

13 april 2023

In gesprek met een beweger

In gesprek met een beweger

Waarom ben je begonnen als partner bij Kennedy Van der Laan?

Bij Kennedy van der Laan is het recht rondom technologie en data van oudsher een kernpraktijk. Dat geeft een enorme slagkracht om cliënten goed te kunnen bijstaan bij al hun vragen en uitdagingen op dit gebied. Vanuit verschillende invalshoeken ook: informatierecht, intellectuele eigendom, bescherming van persoonsgegevens, in combinatie met andere expertises zoals financieel toezichtrecht, verzekeringsrecht, gezondheidsrecht, enzovoorts. Die combinatie is heel waardevol nu zo veel met elkaar verweven is. Het kantoor maakt keuzes waar ik achter sta en loopt over van leuke, autonome mensen waar ik graag mee wil werken.

Wat voor ervaring(en) neem je mee vanuit je eerdere baan die nu goed van pas komen?

Ik breng ruim vijfentwintig jaar ervaring mee, dus ik hoop dat er vrij veel goed van pas komt. Vakinhoudelijk, maar ook over het reilen en zeilen van een praktijk, een advocatenkantoor, alles wat je zoal leert in zo’n periode. Een overstap biedt een unieke kans om ervaringen die je elders hebt opgedaan te spiegelen, in te brengen of juist los te laten. Ik wil graag in diverse opzichten iets toevoegen hier: aan de praktijk, aan het team, aan de doorgroei van zeer talentvolle mensen en aan de toekomst van dit kantoor dat al dertig jaar een bijzondere positie inneemt in de Nederlandse markt.

Welke uitdagingen zie je binnen het IT; data- en privacy-domein?

De technologie ontwikkelt zich razendsnel en stelt de maatschappij voor moeilijke vragen: wat vinden we acceptabel, waar moeten we op ingrijpen en hoe doen we dat dan? Denk aan TikTokkende ambtenaren, export van chipmachines naar China, en ChatGPT. Er zijn voorbeelden te over en steeds met diezelfde vraag: hoe gaan we ermee om? Er komt een  golf aan Europese regelgeving aan op het gebied van digitalisering,  toezichthouders zoeken hun rol en voor elke organisatie is het een enorme uitdaging zicht te krijgen op wat er voor hen gaat gelden en hoe daarmee om te gaan.  Verantwoordingsplichten en meldplichten nemen toe , er komt steeds meer “compliance”-regelgeving en ook van bestuurders wordt meer zicht verwacht op het digitale domein. Hoe met dat alles om te gaan en dat hanteerbaar te houden, is dé grote uitdaging binnen dit domein.

Wat hoop je met/in jouw nieuwe baan te kunnen toevoegen aan de publieke zaak?  

De publieke zaak is een ruim begrip en die valt op allerlei manieren te dienen. Als advocaat doe je dat al door een schakel te vormen van het rechtssysteem. Daarnaast probeer ik een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van het recht rondom technologie en data. Het recht is wat mij betreft geen gegeven, al helemaal niet op dit gebied waar de ontwikkelingen zo over elkaar heen buitelen. Daarom spreek ik me ook uit over de richting die het recht wat mij betreft op moet, of kan. Dat kan in mijn vak op allerlei manieren en zo doe ik het ook graag: als adviseur, als docent, als arbiter, in een denktank, in een artikel, door met mensen te praten.

Als je niet in dit domein werkzaam was, welk beroep had je dan het liefst beoefend?

O jee, zo veel. Ik ben ook vertaalwetenschapper en wil altijd nog literair vertaler worden. Ik heb net een brief van een Spaanse koning vertaald, dus laten we zeggen dat het begin er is.  Maar het liefst had ik negen levens en een hele reeks volstrekt uiteenlopende beroepen. Het voordeel van de advocatuur is dat je er heel wat in kwijt kan: het is een talig vak, je kunt er topsport van maken als je wilt en je kunt er ook wat creativiteit in kwijt. Misschien kan dat wel bij heel veel beroepen, nu ik er over nadenk.

Welk(e) boek/film/documentaire/podcast over data&privacy zou iedereen moeten lezen/bekijken/beluisteren?

“Doe zelf normaal” van Maxim Februari, die ook mooie columns schrijft over onderwerpen als privacy en digitalisering. Maar lees en kijk in algemene zin vooral veel boeken, films, documentaires en luister podcasts. Er wordt zo veel moois en waardevols gemaakt en geschreven. Alleen daarvoor heb je al negen levens nodig.

Artikel delen