Menu

Zoek op
rubriek
Data&Privacyweb
0

Dataleveranciers mogen informatie KvK blijven doorverkopen

De Kamer van Koophandel (KvK) trekt aan het kortste eind. De voorzieningenrechter van Midden-Nederland heeft vrijdag bepaald dat de beheerder van het Handelsregister informatie aan leveranciers van krediet- en bedrijfsinformatie moet blijven verkopen onder de huidige voorwaarden. Maar mogelijk komt daar een einde aan, als de dataleveranciers in het ongelijk gesteld worden in de bodemprocedure die momenteel loopt. Het Financieele Dagblad was de eerste die over het vonnis van de rechtbank schreef.

VPN Gids 7 jun 2021

Jurisprudentie – Samenvattingen

KvK is de exclusieve beheerder van het Handelsregister

De KvK verstrekt informatie en adviezen aan ondernemers. Tevens beheert de instantie, een zelfstandig bestuursorgaan, het Handelsregister. Alle bedrijven, ondernemers, zzp’ers en andere instanties die deelnemen aan het economisch verkeer staan hierin geregistreerd. Zo weet je met wie je zaken, hoe je contact met iemand kan opnemen, waar het bedrijf gevestigd is en of een onderneming onder bewind is bij een curator.

Iedereen heeft toegang tot de inhoud van het Handelsregister om bedrijfsinformatie op te vragen. Voor een klein bedrag is het mogelijk om een uittreksel, bedrijfsprofiel, jaarrekeningen en andere relevante informatie te kopen. Deze documenten worden exclusief beheerd door de KvK. Dataleveranciers bieden deze informatie aan hun klanten aan. Deze gebruiken ze onder meer om de financiële gezondheid van bedrijven in kaart te brengen.

KvK legt nieuwe, strengere voorwaarden op

Momenteel kopen leveranciers van krediet- en bedrijfsinformatie een deel van deze informatie van de KvK. Deze gegevens kunnen zij voor meerdere klanten gebruiken en in sommige gevallen één-op-één doorgeven. De KvK vindt dat dit niet door de beugel kan en wil een einde maken aan deze praktijken. De beheerder van het Handelsregister heeft daarom per 1 december van dit jaar het contract met de dataleveranciers opgezegd.

De KvK bood hen een nieuw contract aan, waaronder de instantie strengere voorwaarden stelt aan het gebruik van data afkomstig uit het Handelsregister. De informatie die dataleveranciers kopen mag volgens de nieuwe voorwaarden nog maar aan één klant worden doorgegeven. Als een partij dezelfde informatie aan een andere klant wil verkopen, moet dat bedrijf opnieuw deze informatie aankopen bij de KvK. De instantie zegt op deze manier de privacy van ondernemers beter te kunnen beschermen.

De KvK meent dit recht te hebben, omdat ze zou beschikken over databankenrechten. De organisatie investeert namelijk fors in het beheer van het Handelsregister. Om deze kosten te kunnen dragen, moet de instantie geld vragen van klanten.

Rechter fluit zowel KvK als branchevereniging terug

De Vereniging Voor Zakelijke B2B Informatie (VVZBI), is het niet eens met deze lezing. De vereniging betoogt dat de KvK geen databankenrecht heeft, omdat het een overheidsdienst is. Een overheidsdienst die nota bene met publiek geld gefinancierd wordt. Daarnaast zouden de nieuwe voorwaarden in strijd zijn met de wet hergebruik van overheidsinformatie.

Om zijn gelijk te halen, stapte de branchevereniging naar de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland. Daar probeerde VVZBI het nieuwe contract van de KvK van tafel te vegen. De eerste zitting van deze bodemprocedure vindt naar verwachting in de tweede helft van dit jaar plaats. Begin volgend jaar volgt hoogstwaarschijnlijk de definitieve uitspraak.

Vrijdag kwam de rechter met een tussentijds vonnis. De rechtbank bepaalde dat de KvK niet vanaf 1 december de nieuwe voorwaarden mag opleggen aan dataleveranciers. Tegelijkertijd zei de rechter dat de branchevereniging nog onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt dat de KvK niet over databankenrecht beschikt. Dat houdt in dat de Kamer van Koophandel in de toekomst wellicht eisen mag gaan stellen aan het gebruik van informatie uit het Handelsregister. De voorwaarden moeten hiervoor dan wel aan andere wetten voldoen.

Zowel de KvK als de branchevereniging laat weten ‘blij’ te zijn met de uitspraak van de rechtbank.

Artikel delen