Menu

Filter op
content
PONT Data&Privacy

0

Ziggo hoeft geen persoonsgegevens af te staan aan Dutch Film Works

De Hoge Raad heeft het cassatieberoep van Dutch Film Works verworpen. Dat betekent dat Ziggo geen persoonsgegevens van haar klanten hoeft af te staan aan de grootste filmdistributeur van Nederland. Hoe de Hoge Raad tot dit oordeel is gekomen, is onbekend. Dat blijkt uit het arrest van de Hoge Raad.

VPN Gids 2 juli 2021

Jurisprudentie – Samenvattingen

Hoge Raad weigert arrest te vernietigen

In de uitspraak schrijft de Hoge Raad dat ze de klachten van Dutch Film Works over de uitspraak van een lagere rechtbank in overweging heeft genomen. “De uitkomst hiervan is dat deze klachten niet kunnen leiden tot vernietiging van dat arrest”, zo schrijft de Hoge Raad. De hoogste rechterlijke instantie van ons land zegt dat ze haar oordeel volgens artikel 81 lid 1 van de Wet op de rechterlijke organisatie niet hoeft te motiveren. Het is daarom onmogelijk om te zeggen hoe de rechtbank tot deze conclusie is gekomen.

Dutch Film Works voert al een jarenlange juridische strijd tegen online piraterij

Dutch Film Works strijd al jaren voor de rechten van filmmakers en andere rechthebbenden van intellectuele eigendomsrechten in de filmwereld. Sinds de introductie van het downloadverbod in 2014 probeert de filmdistributeur een einde maken aan online piraterij en het illegaal downloaden van auteursrechtelijk beschermde films en series. Om dat te bereiken wil ze illegale downloaders een schikkingsvoorstel van 150 euro voorleggen voor iedere film of aflevering die ze uit illegale bronnen hebben verkregen, zoals The Pirate Bay. De Autoriteit Persoonsgegevens gaf hiervoor in 2017 toestemming.

Het Duitse Tecxipio heeft Dutch Film Works geholpen door de IP-adressen van illegale downloaders te verstrekken. Om hen te vervolgen heeft de filmdistributeur hun NAW-gegevens nodig. Verschillende rechters hebben in het verleden geoordeeld dat providers als Ziggo geen klantgegevens hoeven te overhandigen aan het bedrijf. Het gebrek aan transparantie en duidelijkheid was een belangrijke reden voor de rechters om Ziggo niet te verplichten om klantgegevens af te staan aan de filmdistributeur. Daarop besloot Dutch Film Works om in hoger beroep te gaan bij de Hoge Raad.

Rechter: ‘Dutch Film Works houdt te weinig rekening met belangen van betrokkenen’

In februari kwam de zaak voor de rechter. Tijdens haar verweer stelde Dutch Film Works dat de voorzieningenrechter miskend had dat het recht op privacy en bescherming van persoonsgegevens niet ‘in de kern’ geraakt zou worden als providers NAW-gegevens zouden verstrekken. Ook zou de voorzieningenrechter een ‘onjuiste rechtsopvatting’ hanteren door het al dan niet verstrekken van persoonsgegevens te laten afhangen van de acties die Dutch Films Works wil nemen tegen individuele downloaders.

De Hoge Raad verwierp de argumenten van Dutch Film Works. De vertegenwoordiger van filmmakers en andere rechthebbenden had niet aannemelijk genoeg gemaakt dat de Ziggo-klant achter het IP-adres daadwerkelijk degene was die inbreuk maakte op het auteursrechtelijk beschermde materiaal. Verder had Dutch Film Works te weinig rekening gehouden met de belangen van de betrokken internetgebruikers.

Ook het cassatieberoep is nu verloren door Dutch Film Works. De vertegenwoordiger van Nederlandse filmmakers moet nu ruim drieduizend euro, vermeerderd met de wettelijke rente over deze kosten aan Ziggo betalen.

Artikel delen