Menu

Filter op
content
PONT Data&Privacy

0

Gegevens zijn waardevol. Of het nu gaat om geclassificeerde bedrijfsinformatie of persoonsgegevens, alle vormen van informatie kunnen een aanzienlijke waarde hebben. Als persoonsinformatie in verkeerde handen valt, kan dit vele ongewenste gevolgen hebben, zoals manipulatie van informatie of identiteitsfraude. En niet te vergeten, reputatieschade en financiële consequenties voor de organisatie. Omdat de gevaren van falende beveiligingssystemen groot zijn en de gevolgen van cyberincidenten vaak niet te overzien, is nalatigheid op het gebied van informatiebeveiliging tegenwoordig zelfs strafbaar.

Wetgeving met betrekking tot informatiebeveiliging was tot voor kort vastgelegd in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), maar deze is vervangen door de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Ook de Telecommunicatiewet, de ePrivacyverordening en de netwerk- en informatieveiligheid (NIB-Richtlijn) verplichten organisaties en bedrijven risicogericht met verschillende vormen van informatie om te gaan.

Met de invoering van de AVG hebben veel bedrijven en organisaties zich opnieuw moeten verdiepen in de manier waarop zij informatie beheren. Dit dossier biedt een overzicht van wat momenteel speelt op het gebied van informatiebeveiliging gerelateerd aan privacy en helpt u binnen dit thema op weg.