In deze video gaat Martin Hemmer in op de belangrijkste aspecten en tegenstrijdige belangen van gegevensuitwisseling in de zorg en privacy. Wilt u dit actualiteitencollege bekijken? U kunt zicht hier aanmelden voor het Actualiteitencollege Gegevensuitwisseling in de zorg en privacy.