Menu

Zoek op
rubriek
Data&Privacyweb
0

Hoe kijkt u naar initiatieven om een vaccinatieplicht in zorginstellingen in te voeren?

16 sep 2021

Vraag & Antwoord

ANTWOORD

In 2019 is in opdracht van VWS onderzocht of een griepvaccinatie voor zorgpersoneel verplicht kan / zou moeten worden:

‘Verplichting griepvaccinatie bij zorgwerkers: wenselijk en mogelijk?’

In het rapport worden de juridische aspecten die dienen te worden meegewogen benoemd. Geconcludeerd wordt dat tav de griepvaccinatie waarschijnlijk niet voldaan wordt aan het aspect proportionaliteit waardoor deze niet verplicht zou kunnen worden gesteld.

Hierbij speelt aldus de onderzoekers een rol dat:

  1. de bescherming voor patiënten en andere medewerkers niet volledig of nagenoeg volledig kan zijn, gelet op de effectiviteit van het vaccin en het feit dat niet-gevaccineerde bezoekers en mogelijk ook niet-gevaccineerd (niet-medisch) personeel alsnog verdere verspreiding van het virus in de gebouwen van de zorginstelling kunnen veroorzaken (daarbij werd meegewogen dat met het griepvaccin anders dan bij mazelen geen effectieve derdenwerking gerealiseerd kan worden);

  2. er in Nederland geen enkele andere wettelijke verplichting voor vaccinatie is (ook niet voor ernstiger ziekten); en

  3. er geen uitputtende duidelijkheid is over de mogelijke bijwerkingen van vaccinatie.

Of voor een corona-vaccinatie dezelfde uitkomst zou moeten gelden is natuurlijk de vraag. Alle omstandigheden van het geval dienen daarvoor te worden meegewogen. Wanneer middels vaccinatie met een corona-vaccin verspreiding op zichzelf niet wordt tegengegaan (en net als bij de griepprik geen effectieve derdenwerking / immuniteit gerealiseerd kan worden, anders dus dan bij mazelen) acht ik het gezien de criteria die de onderzoekers noemen niet evident dat een verplichting tot vaccinatie met het corona-vaccin aan de eisen van proportionaliteit voldoet. Daarbij speelt ook de mate van effectiviteit van het vaccin mee (die voor zover tot op heden bekend volgens mij hoger ligt dan die van het griepvaccin). Ook zou mee kunnen spelen dat anders dan in een normaal griepjaar, momenteel het probleem van de achterstanden in de zorg / IC-bezetting extra nadrukkelijk speelt. Hoe groter dat probleem, hoe eerder sprake zal zijn van proportionaliteit (als aangenomen kan worden dat de vaccinatie substantieel bijdraagt aan de oplossing van dat probleem).

Wilt u bijgepraat worden over de verwerking van gegevensuitwisseling in de zorg en privacy? Meld u aan en bekijk het actualiteitencollege ‘Gegevensuitwisseling in de zorg en privacy’ wanneer het u uitkomt.