Menu

Filter op
content
Data&Privacyweb
0

Waar moet u op letten als u gegevens van kinderen verwerkt op basis van toestemming?

ANTWOORD

Wilt u persoonsgegevens van kinderen verwerken? En wilt u dat op basis van de grondslag toestemming doen? Dan is er een aantal punten waarop u moet letten.

Extra bescherming

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geeft kinderen jonger dan 16 jaar extra bescherming. Want kinderen kunnen de risico’s van een gegevensverwerking niet of minder goed inschatten.

Geldige toestemming

Kinderen jonger dan 16 jaar kunnen zelf geen geldige toestemming geven voor het verwerken van hun gegevens. Toestemming is alleen geldig als deze gegeven is door een van de ouders of verzorgers van een kind. En daarnaast aan de reguliere vereisten voor toestemming is voldaan.

Toestemming bij online verwerking

Verwerkt u gegevens van kinderen online? Bijvoorbeeld via een app, online game, webwinkel of via sociale media? Dan mag u dit bij kinderen onder de 16 jaar alleen doen met toestemming van de ouders of verzorgers.

Deze eis geldt specifiek wanneer u een kind een aanbod doet dat valt onder ‘diensten van de informatiemaatschappij’. Dus als u persoonsgegevens van kinderen wilt gebruiken voor marketingdoeleinden of om persoonlijkheids- of gebruikersprofielen op te stellen. En ook als u persoonsgegevens over kinderen wilt verzamelen bij het gebruik van rechtstreeks aan kinderen verstrekte diensten.

Er is één uitzondering. Voor hulp- en adviesdiensten die rechtstreeks en gratis aan kinderen worden aangeboden, is geen toestemming van de ouders nodig.

Toestemming bij offline verwerking

Verwerkt u offline gegevens van kinderen? Bijvoorbeeld voor een bestelling in een fysieke winkel? Ook dit mag bij kinderen onder de 16 jaar alleen als een van de ouders of verzorgers hiervoor toestemming heeft gegeven.

Controleer wie toestemming heeft gegeven

Volgens de AVG bent u verplicht om een redelijke inspanning te leveren om te controleren of de toestemming is gegeven door een van de ouders of verzorgers van het kind. U moet dit kunnen aantonen wanneer de Autoriteit Persoonsgegevens daar om vraagt.

Let op: richt u zich op kinderen in een ander EU-land? De AVG biedt EU-landen de mogelijkheid om de grens voor toestemming bij online verwerkingen bij 13 jaar te leggen. In Nederland geldt de leeftijdsgrens van 16 jaar.

Informatie over toestemming

De informatie die u geeft over de verwerking van persoonsgegevens moet eenvoudig, toegankelijk en begrijpelijk zijn voor het kind. Dus in duidelijke en eenvoudige taal en waar nodig met visuele ondersteuning.