Menu

Zoek op
rubriek
Data&Privacyweb
0

Wanneer mag ik toch persoonsgegevens doorgeven naar een derde land zonder passend beschermingsniveau?

Autoriteit Persoonsgegevens 24 aug 2021

Vraag & Antwoord

ANTWOORD

Valt uw doorgifte van gegevens niet onder een van de uitzonderingen genoemd in artikel 49 AVG? Dan mag u toch persoonsgegevens naar derde landen doorgeven als:

  • de doorgifte niet repetitief is;

  • de doorgifte een beperkt aantal betrokkenen betreft;

  • de doorgifte noodzakelijk is voor uw dwingende, gerechtvaardigde belangen, die niet ondergeschikt zijn aan de belangen of rechten en vrijheden van de betrokkenen;

  • u alle omstandigheden van de doorgifte heeft beoordeeld en op basis daarvan passende waarborgen heeft geboden voor de bescherming van persoonsgegevens.