Menu

Zoek op
rubriek
Data&Privacyweb
0
Artikelnummer: 9783319359915 Categorieën: , , , , ,
eng |
1 januari 2016
 | 
0,0 rating
(0)
Advanced Research in Data Privacy
This book provides an overview of the research work on data privacy and privacy enhancing technologies carried by the participants of the ARES project. ARES (Advanced Research in Privacy an Security, CSD2007-00004) has been one of the most important research projects funded by the Spanish Government in the fields of computer security and privacy. It is part of the now extinct CONSOLIDER INGENIO 2010 program, a highly competitive program which aimed to advance knowledge and open new research lines among top Spanish research groups. The project started in 2007 and will finish this 2014. Composed by 6 research groups from 6 different institutions, it has gathered an important number of researchers during its lifetime. Among the work produced by the ARES project, one specific work package has been related to privacy. This books gathers works produced by members of the project related to data privacy and privacy enhancing technologies. The presented works not only summarize important research carried in the project but also serve as an overview of the state of the art in current research on data privacy and privacy enhancing technologies.
Dit boek geeft een overzicht van het onderzoekswerk op het gebied van gegevensprivacy en privacyverbeteringstechnologieën dat door de deelnemers aan het ARES-project is verricht. ARES (Advanced Research in Privacy an Security, CSD2007-00004) was een van de belangrijkste door de Spaanse regering gefinancierde onderzoeksprojecten op het gebied van computerbeveiliging en privacy. Het maakt deel uit van het nu uitgestorven CONSOLIDER INGENIO 2010 programma, een zeer concurrerend programma dat tot doel had kennis te bevorderen en nieuwe onderzoekslijnen te openen onder Spaanse toponderzoeksgroepen. Het project ging in 2007 van start en zal in 2014 worden afgerond. Samengesteld door 6 onderzoeksgroepen uit 6 verschillende instellingen, heeft het tijdens zijn looptijd een groot aantal onderzoekers bijeengebracht. Van het werk dat door het ARES-project werd geproduceerd, had één specifiek werkpakket betrekking op privacy. In dit boek zijn werken bijeengebracht die door leden van het project zijn geproduceerd met betrekking tot gegevensprivacy en privacyverbeteringstechnologieën. De gepresenteerde werken vormen niet alleen een samenvatting van belangrijk onderzoek dat in het kader van het project is verricht, maar dienen ook als een overzicht van de stand van zaken in het huidige onderzoek naar gegevensprivacy en technologieën ter bevordering van de privacy.
€139.70

Product delen

Reviews