Menu

Filter op
content
Data&Privacyweb
0
Artikelnummer: 9781948836920 Categorieën: , , ,
eng |
22 oktober 2020
Cyber Privacy
Chilling, eye-opening, and timely, Cyber Privacy makes a strong case for the urgent need to reform the laws and policies that protect our personal data. If your reaction to that statement is to shrug your shoulders, think again. As April Falcon Doss expertly explains, data tracking is a real problem that affects every single one of us on a daily basis. -General Michael V. Hayden, USAF, Ret., former Director of CIA and NSA and former Principal Deputy Director of National Intelligence You're being tracked. Amazon, Google, Facebook, governments. No matter who we are or where we go, someone is collecting our data: to profile us, target us, assess us; to predict our behavior and analyze our attitudes; to influence the things we do and buy-even to impact our vote. If this makes you uneasy, it should. We live in an era of unprecedented data aggregation, and it's never been more difficult to navigate the trade-offs between individual privacy, personal convenience, national security, and corporate profits. Technology is evolving quickly, while laws and policies are changing slowly. You shouldn't have to be a privacy expert to understand what happens to your data. April Falcon Doss, a privacy expert and former NSA and Senate lawyer, has seen this imbalance in action. She wants to empower individuals and see policy catch up. In Cyber Privacy, Doss demystifies the digital footprints we leave in our daily lives and reveals how our data is being used-sometimes against us-by the private sector, the government, and even our employers and schools. She explains the trends in data science, technology, and the law that impact our everyday privacy. She tackles big questions: how data aggregation undermines personal autonomy, how to measure what privacy is worth, and how society can benefit from big data while managing its risks and being clear-eyed about its cost. It's high time to rethink notions of privacy and what, if anything, limits the power of those who are constantly watching, listening, and learning about us. This book is for readers who want answers to three questions: Who has your data? Why should you care? And most important, what can you do about it?
Cyber Privacy is een huiveringwekkend, ontluisterend en actueel boek waarin sterk wordt gepleit voor de dringende noodzaak om de wetten en het beleid ter bescherming van onze persoonsgegevens te hervormen. Als je reactie op deze uitspraak is dat je je schouders ophaalt, denk dan nog eens na. Zoals April Falcon Doss deskundig uitlegt, is het traceren van gegevens een reëel probleem waar ieder van ons dagelijks mee te maken heeft. -Generaal Michael V. Hayden, USAF, voormalig directeur van de CIA en de NSA en voormalig plaatsvervangend hoofddirecteur van de nationale inlichtingendienst Je wordt gevolgd. Amazon, Google, Facebook, overheden. Het maakt niet uit wie we zijn of waar we naartoe gaan, iemand verzamelt onze gegevens: om ons te profileren, te targeten, te beoordelen; om ons gedrag te voorspellen en onze houding te analyseren; om de dingen die we doen en kopen te beïnvloeden - zelfs om ons stemgedrag te beïnvloeden. Als dit u ongemakkelijk maakt, dan moet dat maar. We leven in een tijdperk van ongekende samenvoeging van gegevens, en het is nog nooit zo moeilijk geweest om de afwegingen te maken tussen individuele privacy, persoonlijk gemak, nationale veiligheid en bedrijfswinst. De technologie ontwikkelt zich snel, terwijl wetten en beleid langzaam veranderen. Je zou geen privacy-expert moeten zijn om te begrijpen wat er met je gegevens gebeurt. April Falcon Doss, een privacy expert en voormalig NSA en Senaat advocaat, heeft deze onevenwichtigheid in actie gezien. Ze wil individuen mondiger maken en het beleid op hen afstemmen. In Cyber Privacy demystificeert Doss de digitale voetafdrukken die we in ons dagelijks leven achterlaten en onthult ze hoe onze gegevens worden gebruikt - soms tegen ons - door de private sector, de overheid en zelfs onze werkgevers en scholen. Ze legt de trends uit in data science, technologie en de wet die onze dagelijkse privacy beïnvloeden. Ze gaat in op grote vragen: hoe ondermijnt gegevensverzameling de persoonlijke autonomie, hoe meten we wat privacy waard is, en hoe kan de samenleving profiteren van big data terwijl we de risico's ervan beheersen en duidelijk zijn over de kosten ervan. Het is de hoogste tijd om opnieuw na te denken over privacy en over de vraag wat de macht beperkt van degenen die voortdurend naar ons kijken, naar ons luisteren en over ons leren. Dit boek is voor lezers die antwoord willen op drie vragen: Wie heeft uw gegevens? Waarom zou je je zorgen moeten maken? En het belangrijkste: wat kun je eraan doen?
€32.95

Product delen

Reviews