Menu

Zoek op
rubriek
Data&Privacyweb
0
Artikelnummer: 9789401805506 Categorieën: ,
eng |
13 maart 2020
 | 
0,0 rating
(0)
Data Management: a gentle introduction
Summary The overall objective of this book is to show that data management is an exciting and valuable capability that is worth time and effort. More specifically it aims to achieve the following goals: 1. To give a “gentle” introduction to the field of DM by explaining and illustrating its core concepts, based on a mix of theory, practical frameworks such as TOGAF, ArchiMate, and DMBOK, as well as results from real-world assignments. 2. To offer guidance on how to build an effective DM capability in an organization.This is illustrated by various use cases, linked to the previously mentioned theoretical exploration as well as the stories of practitioners in the field. The primary target groups are: busy professionals who “are actively involved with managing data”. The book is also aimed at (Bachelor’s/ Master’s) students with an interest in data management. The book is industry-agnostic and should be applicable in different industries such as government, finance, telecommunications etc. Typical roles for which this book is intended: data governance office/ council, data owners, data stewards, people involved with data governance (data governance board), enterprise architects, data architects, process managers, business analysts and IT analysts. The book is divided into three main parts: theory, practice, and closing remarks. Furthermore, the chapters are as short and to the point as possible and also make a clear distinction between the main text and the examples. If the reader is already familiar with the topic of a chapter, he/she can easily skip it and move on to the next.   Samenvatting De algemene doelstelling van dit boek is aan te tonen dat gegevensbeheer een boeiende en waardevolle vaardigheid is die tijd en inspanning waard is. Meer specifiek beoogt het de volgende doelstellingen te bereiken: 1. Het geven van een "zachte" inleiding tot het gebied van DM door de kernconcepten ervan uit te leggen en te illustreren, gebaseerd op een mix van theorie, praktische raamwerken zoals TOGAF, ArchiMate, en DMBOK, evenals resultaten van praktijkopdrachten. 2. Dit wordt geïllustreerd door verschillende use cases, gekoppeld aan de eerder genoemde theoretische verkenning alsmede de verhalen van praktijkmensen uit de praktijk. De primaire doelgroepen zijn: drukbezette professionals die "actief bezig zijn met het beheren van data". Het boek is ook gericht op (bachelor/master) studenten met interesse in datamanagement. Het boek is industrie-agnostisch en zou toepasbaar moeten zijn in verschillende industrieën zoals overheid, financiën, telecommunicatie etc. Typische rollen waarvoor dit boek bedoeld is: data governance office/ council, data owners, data stewards, mensen die betrokken zijn bij data governance (data governance board), enterprise architecten, data architecten, proces managers, business analisten en IT analisten. Het boek is opgedeeld in drie hoofddelen: theorie, praktijk en slotopmerkingen. Verder zijn de hoofdstukken zo kort en to the point mogelijk en is er ook een duidelijk onderscheid tussen de hoofdtekst en de voorbeelden. Als de lezer al bekend is met het onderwerp van een hoofdstuk, kan hij/zij dit gemakkelijk overslaan en verder gaan met het volgende.
€54.45

Product delen

Reviews