Menu

Zoek op
rubriek
Data&Privacyweb
0
Artikelnummer: 9781119594246 Categorieën: , , ,
eng |
1 januari 2020
 | 
0,0 rating
(0)
Data Privacy and GDPR Handbook
The definitive guide for ensuring data privacy and GDPR compliance Privacy regulation is increasingly rigorous around the world and has become a serious concern for senior management of companies regardless of industry, size, scope, and geographic area. The Global Data Protection Regulation (GDPR) imposes complex, elaborate, and stringent requirements for any organization or individuals conducting business in the European Union (EU) and the European Economic Area (EEA)-while also addressing the export of personal data outside of the EU and EEA. This recently-enacted law allows the imposition of fines of up to 5% of global revenue for privacy and data protection violations. Despite the massive potential for steep fines and regulatory penalties, there is a distressing lack of awareness of the GDPR within the business community. A recent survey conducted in the UK suggests that only 40% of firms are even aware of the new law and their responsibilities to maintain compliance. The Data Privacy and GDPR Handbook helps organizations strictly adhere to data privacy laws in the EU, the USA, and governments around the world. This authoritative and comprehensive guide includes the history and foundation of data privacy, the framework for ensuring data privacy across major global jurisdictions, a detailed framework for complying with the GDPR, and perspectives on the future of data collection and privacy practices. Comply with the latest data privacy regulations in the EU, EEA, US, and others Avoid hefty fines, damage to your reputation, and losing your customers Keep pace with the latest privacy policies, guidelines, and legislation Understand the framework necessary to ensure data privacy today and gain insights on future privacy practices The Data Privacy and GDPR Handbook is an indispensable resource for Chief Data Officers, Chief Technology Officers, legal counsel, C-Level Executives, regulators and legislators, data privacy consultants, compliance officers, and audit managers.
De definitieve gids voor het waarborgen van de privacy en GDPR-naleving Privacyregelgeving wordt wereldwijd steeds strenger en is een serieuze zorg geworden voor het senior management van bedrijven, ongeacht de branche, omvang, reikwijdte en geografische regio. De Global Data Protection Regulation (GDPR) legt complexe, uitgebreide en strenge eisen op aan elke organisatie of persoon die zaken doet in de Europese Unie (EU) en de Europese Economische Ruimte (EER) - terwijl het ook de export van persoonsgegevens buiten de EU en EER aanpakt. Deze onlangs goedgekeurde wet maakt het mogelijk boetes op te leggen tot 5% van de wereldwijde omzet voor inbreuken op de privacy en gegevensbescherming. Ondanks het enorme potentieel voor hoge boetes en wettelijke sancties, is er een schrijnend gebrek aan bewustzijn van de GDPR binnen het bedrijfsleven. Uit een recent onderzoek in het Verenigd Koninkrijk blijkt dat slechts 40% van de bedrijven zelfs maar op de hoogte is van de nieuwe wet en hun verantwoordelijkheden om deze na te leven. Het Data Privacy and GDPR Handbook helpt organisaties zich strikt te houden aan de privacywetgeving in de EU, de VS en overheden over de hele wereld. Deze gezaghebbende en uitgebreide gids bevat de geschiedenis en de basis van gegevensprivacy, het kader voor het waarborgen van gegevensprivacy in de belangrijkste wereldwijde rechtsgebieden, een gedetailleerd kader voor het naleven van de GDPR, en perspectieven op de toekomst van gegevensverzameling en privacypraktijken. Voldoe aan de nieuwste regelgeving op het gebied van gegevensprivacy in de EU, de EER, de VS en andere landen Voorkom hoge boetes, reputatieschade en het verlies van klanten Houd gelijke tred met de nieuwste privacybeleidslijnen, -richtlijnen en -wetgeving Begrijp het kader dat nodig is om vandaag de dag gegevensprivacy te waarborgen en krijg inzicht in toekomstige privacypraktijken Het Data Privacy and GDPR Handbook is een onmisbare bron voor Chief Data Officers, Chief Technology Officers, juridisch adviseurs, C-Level Executives, regelgevers en wetgevers, gegevensprivacyconsultants, compliance officers en auditmanagers.
€89.95

Product delen

Reviews