Menu

Filter op
content
PONT Data&Privacy

0
Artikelnummer: 9783406743863 Categorie:
eng |
1 september 2021
European General Data Protection Regulation
The new European General Data Protection Regulation directly affects all EU member states and raises numerous problems for legal consultation. Its impact on international companies doing business in the EU is enormous; national legislation has to face questions of the scope of the regulation as well as the potential and need for national regulation. Its broad and open articles leave room for wide interpretation. The new commentary covers all topics and critical aspects elicited by the new regulation and its interpretation. The commentary focuses on the regulation itself, including cross-references to further provisions (e. g. the Police and Criminal Justice Data Protection Directive, the E-Privacy-Directive or the former Data Protection Directive 95 / 46 / EC). Article by article the purpose of a provision is classified, its background, function and structure analyzed and its content interpreted. The commentary provides an independent view of all topics, presenting both an overview and specific interpretation that provide far-reaching arguments. Thus, the commentary imprints on the European and transnational dialogue reflecting the special quality of the GDPR. Additionally, concepts based on a national legal system, the experiences of the DPD of 1995 or case law relevant in specific countries are further sources of illustration and inspiration. The target group consists of internal and external data protection officers of companies and public authorities, managing directors of companies with a European focus, legal departments, human resources departments, marketing specialists, lawyers, judges, legal experts. De nieuwe Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft rechtstreekse gevolgen voor alle lidstaten van de EU en brengt talrijke problemen voor juridisch overleg met zich mee. De impact ervan op internationale ondernemingen die zaken doen in de EU is enorm; de nationale wetgeving moet het hoofd bieden aan vragen over de werkingssfeer van de verordening en over de mogelijkheden en de noodzaak van nationale regelgeving. De brede en open artikelen laten ruimte voor ruime interpretatie. Het nieuwe commentaar behandelt alle onderwerpen en kritische aspecten die door de nieuwe verordening en de interpretatie ervan worden opgeroepen. Het commentaar is toegespitst op de verordening zelf, met inbegrip van verwijzingen naar andere bepalingen (bv. de richtlijn inzake politiële en strafrechtelijke gegevensbescherming, de e-privacyrichtlijn of de vroegere gegevensbeschermingsrichtlijn 95/46/EG). Artikel per artikel wordt het doel van een bepaling geclassificeerd, de achtergrond, functie en structuur ervan geanalyseerd en de inhoud ervan geïnterpreteerd. Het commentaar biedt een onafhankelijke kijk op alle onderwerpen en geeft zowel een overzicht als een specifieke interpretatie die verstrekkende argumenten aandraagt. Aldus drukt het commentaar een stempel op de Europese en transnationale dialoog die de bijzondere kwaliteit van de GDPR weerspiegelt. Daarnaast vormen concepten die gebaseerd zijn op een nationaal rechtsstelsel, de ervaringen met de GDPR van 1995 of jurisprudentie die relevant is in specifieke landen, verdere bronnen van illustratie en inspiratie.
De doelgroep bestaat uit interne en externe gegevensbeschermingsfunctionarissen van bedrijven en overheidsinstanties, directeuren van bedrijven met een Europese focus, juridische afdelingen, personeelsafdelingen, marketingspecialisten, advocaten, rechters, juristen.
€255.00

Product delen

Specificaties
Reviews

Specificaties

Uitgever (details) Van Ditmar Boekenimport B.V.
Bezorgtijd 23 dagen
Taal eng
Gewicht
Afmetingen X X
ISBN 9783406743863
NUR 828