Menu

Zoek op
rubriek
Data&Privacyweb
0
Artikelnummer: 9788793609136 Categorieën: ,
eng |
1 januari 2018
 | 
0,0 rating
(0)
GDPR and Cyber Security for Business Information Systems
The General Data Protection Regulation is the latest, and one of the most stringent, regulations regarding Data Protection to be passed into law by the European Union. Fundamentally, it aims to protect the Rights and Freedoms of all the individuals included under its terms; ultimately the privacy and security of all our personal data. This requirement for protection extends globally, to all organizations, public and private, wherever personal data is held, processed, or transmitted concerning any EU citizen. Cyber Security is at the core of data protection and there is a heavy emphasis on the application of encryption and state of the art technology within the articles of the GDPR. This is considered to be a primary method in achieving compliance with the law. Understanding the overall use and scope of Cyber Security principles and tools allows for greater efficiency and more cost effective management of information systems. GDPR and Cyber Security for Business Information Systems is designed to present specific and practical information on the key areas of compliance to the GDPR relevant to Business Information Systems in a global context. Key areas covered include: - Principles and Rights within the GDPR - Information Security - Data Protection by Design and Default - Implementation Procedures - Encryption methods - Incident Response and Management - Data Breaches   De Algemene Verordening Gegevensbescherming is de laatste en een van de strengste verordeningen inzake gegevensbescherming die door de Europese Unie in wetgeving is omgezet. In wezen is het de bedoeling de rechten en vrijheden van alle onder de verordening vallende personen te beschermen; uiteindelijk gaat het om de privacy en de veiligheid van al onze persoonsgegevens. Deze beschermingseis geldt wereldwijd, voor alle organisaties, openbaar en particulier, overal waar persoonsgegevens over EU-burgers worden bewaard, verwerkt of doorgegeven. Cyberbeveiliging is de kern van gegevensbescherming en in de artikelen van de GDPR wordt sterk de nadruk gelegd op de toepassing van encryptie en geavanceerde technologie. Dit wordt beschouwd als een primaire methode om naleving van de wet te bereiken. Inzicht in het algemene gebruik en de reikwijdte van Cyber Security-principes en -tools zorgt voor een grotere efficiëntie en een kosteneffectiever beheer van informatiesystemen. GDPR en Cyber Security voor Business Information Systems is ontworpen om specifieke en praktische informatie te presenteren over de belangrijkste gebieden van de naleving van de GDPR die relevant zijn voor Business Information Systems in een wereldwijde context. De belangrijkste gebieden die aan bod komen zijn: - Beginselen en rechten binnen de GDPR - Informatiebeveiliging - Gegevensbescherming door ontwerp en standaard - Procedures voor implementatie - Encryptiemethoden - Incidentenrespons en -beheer - Inbreuken op gegevens
€75.00

Product delen

Reviews