Menu

Zoek op
rubriek
Data&Privacyweb
0
Artikelnummer: 9781138326170 Categorieën: ,
eng |
1 januari 2018
 | 
0,0 rating
(0)
GDPR
Following the implementation of the new General Data Protect Regulation on 25 May 2018, organizations should now be fully compliant with their national interpretation of this far-reaching data protection standard. The reality is that most are not; whether through their inappropriate use of online cookies or ineffective physical data security, businesses continue to struggle with the increasing pressure from regulators to apply the Regulation. Non-compliance is widely due to misinterpretation, lack of real-world thinking, and challenges in balancing costs against business practicalities. This book provides insight into how to achieve effective compliance in a realistic, no-nonsense and efficient way. The authors have over 100 years' collective international experience in security, compliance and business disciplines and know what it takes to keep companies secure and in-line with regulators' demands. Whether your organization needs to swiftly adopt GDPR standards or apply them in Business as Usual this book provides a wide range of recommendations and explicit examples. With the likelihood of high-profile penalties causing major reputational damage, this book explains how to reduce risk, run a remedial project, and take immediate steps towards mitigating gaps. Written in plain English, it provides an invaluable international reference for effective GDPR adoption.
Na de implementatie van de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming op 25 mei 2018 zouden organisaties nu volledig in overeenstemming moeten zijn met hun nationale interpretatie van deze verstrekkende norm voor gegevensbescherming. De realiteit is dat de meesten dat niet zijn; of het nu door hun ongepaste gebruik van online cookies of ineffectieve fysieke gegevensbeveiliging komt, bedrijven blijven worstelen met de toenemende druk van toezichthouders om de verordening toe te passen. Niet-naleving is meestal te wijten aan een verkeerde interpretatie, een gebrek aan realiteitszin en problemen bij het afwegen van de kosten tegen de praktische aspecten van het bedrijf. Dit boek geeft inzicht in hoe u op een realistische, no-nonsense en efficiënte manier tot effectieve naleving kunt komen. De auteurs hebben gezamenlijk meer dan 100 jaar internationale ervaring op het gebied van beveiliging, compliance en bedrijfsdisciplines en weten wat er nodig is om bedrijven veilig en in lijn met de eisen van toezichthouders te houden. Of uw organisatie nu snel de GDPR-normen moet overnemen of deze moet toepassen in het kader van 'Business as Usual', dit boek biedt een breed scala aan aanbevelingen en expliciete voorbeelden. Nu de kans groot is dat sancties met veel publiciteit gepaard gaan en grote reputatieschade veroorzaken, wordt in dit boek uitgelegd hoe u risico's kunt beperken, een herstelproject kunt uitvoeren en onmiddellijk stappen kunt ondernemen om leemten op te vullen. Het boek is geschreven in eenvoudig Engels en vormt een onschatbare internationale referentie voor een effectieve invoering van de GDPR.
€40.95

Product delen

Reviews