Menu

Filter op
content
PONT Data&Privacy

0
Artikelnummer: 9783319426426 Categorieën: , , , ,
eng |
1 januari 2016
Preserving Privacy Against Side-Channel Leaks
This book offers a novel approach to data privacy by unifying side-channel attacks within a general conceptual framework. This book then applies the framework in three concrete domains.
First, the book examines privacy-preserving data publishing with publicly-known algorithms, studying a generic strategy independent of data utility measures and syntactic privacy properties before discussing an extended approach to improve the efficiency. Next, the book explores privacy-preserving traffic padding in Web applications, first via a model to quantify privacy and cost and then by introducing randomness to provide background knowledge-resistant privacy guarantee. Finally, the book considers privacy-preserving smart metering by proposing a light-weight approach to simultaneously preserving users' privacy and ensuring billing accuracy.
Designed for researchers and professionals, this book is also suitable for advanced-level students interested in privacy, algorithms, or web applications.
Dit boek biedt een nieuwe benadering van gegevensprivacy door side-channel attacks te verenigen binnen een algemeen conceptueel kader. Het boek past dit raamwerk vervolgens toe in drie concrete domeinen. Eerst onderzoekt het boek privacy-behoudende data-publishing met publiek bekende algoritmes, waarbij een generieke strategie wordt bestudeerd die onafhankelijk is van data utility maatregelen en syntactische privacy-eigenschappen, voordat een uitgebreide aanpak wordt besproken om de efficiëntie te verbeteren. Vervolgens onderzoekt het boek privacybewarende opvulling van verkeer in webtoepassingen, eerst via een model om de privacy en de kosten te kwantificeren en vervolgens door het introduceren van willekeurigheid om achtergrondkennis-bestendige privacygarantie te bieden. Ten slotte behandelt het boek privacybehoud bij smart metering door een lichtgewicht aanpak voor te stellen om tegelijkertijd de privacy van gebruikers te behouden en de nauwkeurigheid van de facturering te garanderen. Dit boek is bedoeld voor onderzoekers en professionals, maar is ook geschikt voor studenten op gevorderd niveau die geïnteresseerd zijn in privacy, algoritmen of webtoepassingen.
€127.00

Product delen

Reviews