Menu

Zoek op
rubriek
Data&Privacyweb
0
Artikelnummer: 9789013075618 Categorieën: ,
dut |
1 juli 2010
 | 
0,0 rating
(0)
Privacyrecht is code
Recht en praktijk
Er bestaat uitvoerige Europese wet- en regelgeving om onze privacy te beschermen. In dit boek is deze wetgeving geanalyseerd. De wetsartikelen die direct betrekking hebben op de verwerking van persoonsgegevens kunnen beschouwd worden als de juridische specificaties voor het ontwerp van informatiesystemen. De wetgeving verplicht tot een privacyrisico analyse voorafgaande aan het gebruik van informatiesystemen. Dit vindt nauwelijks plaats. In dit boek worden zeven privacy bedreigingsanalyses (o.a PIA) besproken. Met de privacyrisicoanalyse kan opdrachtgevers en ontwerpers van informatiesystemen de potentiële risico's voor de privacy van de burger in kaart te brengen. Uit onderzoek is duidelijk geworden dat persoonsgegevens het best beschermd kunnen worden als bij de verwerking van de persoonsgegevens de identificeerde gegevens direct worden scheiden worden van andere gegevens. Privacy Enhancing Technologies (PET), die de juridische vereisten omzetten in technische specificaties, kunnen hiervoor zorgdragen. De inhoud, reikwijdte en succesvolle toepassingen van PET worden in dit boek uiteengezet. Aan de hand van de Diffusion of Innovation (DOI) theorie van Rogers kunnen de positieve en negatieve factoren voor organisaties worden vastgesteld, die van invloed zijn op het invoeren van identity en access management, privacy bescherming en de adoptie van PET voor de bescherming van persoonsgegevens. Met de in dit boek toegelichte Return On Investment (ROI) formules kan de economische rechtvaardiging voor privacy beschermende investeringen worden onderbouwd. Het boek sluit af met een stappenplan om privacyveilige informatiesystemen in organisaties te implementeren en doet tien aanbevelingen.
€145.00

Product delen

Reviews