Menu

Filter op
content
Data&Privacyweb
0

Reddit hoeft geen gegevens te delen van gebruikers die op forum toegeven illegaal te downloaden

Amerikaanse filmstudio’s hebben een verzoek ingediend om gebruikersgegevens te ontvangen van zes Reddit gebruikers. Dat verzoek hebben zij gedaan in het kader van een onderliggend geschil tussen de twintig betrokken filmstudio’s en de internet service provider Grande. De filmstudio’s menen namelijk dat Grande aansprakelijk gehouden kan worden voor het veelvuldig illegaal down- en uploaden van 45 films door Grande’s klanten, schrijft Nienke de Visser (Kennedy Van der Laan).

4 augustus 2023

Juridische artikelen

Juridische artikelen

Grande zou hier aansprakelijk voor zijn omdat Grande te weinig doet tegen het illegaal verspreiden van online content. Grande’s reputatie als internet service provider die standaard een oogje dichtknijpt zou volgens de filmstudio’s tot gevolg hebben dat steeds meer fanatieke internetpiraten overstappen naar de diensten van Grande.

Online piraterij

Dat Grande geen actie onderneemt tegen online piraterij – en daar ook om bekend staat – blijkt volgens de filmstudio’s ook uit een aantal opmerkingen van anonieme gebruikers van online forum Reddit. Het gaat onder meer om reacties onder een bericht met de titel “Texas ISP [Grande] slams music biz for trying to turn it into a copyright cop”. Een gebruiker schreef daaronder: “I have Grande and torrent a lot. Always thought it was pretty cool of them to not snitch”. Een ander merkt op: “[l]ike everyone else I miss Grande and I’m stuck with Spectrum or AT&T in my area. I use Spectrum. Those fuckers have turned my connection off completely on one occasion and would not turn it back on until I agreed to stop pirating media.” Een derde Reddit-gebruiker schrijft: “I have torrented like a motherfucker all over grande and have never seen anything.”

Met de NAW-gegevens kunnen de filmstudio’s contact opnemen met de Reddit gebruikers. Zo hopen ze bewijs te vergaren voor hun stelling dat Grande klanten illegaal gebruik hebben gemaakt van torrents. Daarnaast willen ze zo onderbouwen dat de Reddit gebruikers klant waren van Grande omdat het via Grande eenvoudig(er) is om illegale inhoud te ontvangen en te verspreiden.

Reddit weigert de gegevens af te staan. Reddit voert het verweer dat de vrijheid van meningsuiting van de gebruikers, wat ook het recht omvat om je anoniem te uiten, voor moet gaan op het belang dat de filmstudio’s hebben bij de ontvangst van de gegevens. Ook hebben de filmstudio’s deze informatie niet nodig omdat zij hun stellingen ook op andere manieren kunnen onderbouwen, zo stelt Reddit.

Recht om je anoniem te uiten

Dat is de rechtbank van San Francisco met Reddit eens. In het vonnis overweegt de rechtbank dat het recht om je anoniem te uiten niet onbeperkt is en er dus gevallen zijn waarin een partij wel gebruikersgegevens moet delen. Dat is alleen zo als het verzoek i) te goeder trouw en niet voor een oneigenlijk doel is gedaan, ii) de identificerende informatie rechtstreeks en wezenlijk relevant is, en iii) de informatie niet beschikbaar is via een andere bron.

De rechtbank is duidelijk van mening dat niet voldaan is aan deze criteria. Zo hebben de filmstudio’s niet laten zien dat de gezochte gegevens rechtstreeks en wezenlijk relevant zijn en niet op een andere manier te verkrijgen zijn. Daarbij speelt een rol dat de filmstudio’s al gebruikersgegevens van 118 andere Reddit gebruikers in hun bezit hebben. Het is daarom niet duidelijk waarom de filmstudio’s niet achter deze gebruikers aan kunnen om de stelling te bewijzen dat de bedrijfsvoering van Grande op het gebied van piraterij ertoe geleid heeft dat zij vooral klanten aantrok die illegaal wilden downloaden. Volgens de rechter zou dat op zijn minst gelijkwaardig, zo niet beter, bewijs kunnen opleveren. De zes Reddit gebruikers in kwestie zullen immers weinig zinvols opleveren, zo overweegt de rechter in de laatste zin van het vonnis: “it is at best weak evidence about Grande’s insufficient policy regarding repeat infringers or its appeal to pirating subscribers.”

Het verzoek van de filmstudio’s wordt afgewezen.

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.