Menu

Filter op
content
PONT Data&Privacy

0

Caroline Raat

Caroline Raat is docent Wet openbaarheid van bestuur (Wob) en Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) voor Raadsgriffiers bij Berghauser Pont Academy en auteur van de Gids Openbaarheid van bestuur, van Wob naar Wet open overheid.