Menu

Filter op
content
Data&Privacyweb
0

AI in actie: AI-contracteren en de zorgplicht (3/12)

Systemen die gebruik maken van Artificiële Intelligentie (‘AI’) bestaan over het algemeen grotendeels uit software. Het deel dat ziet op de AI-werking bestaat uiteindelijk uit bepaalde algoritmes die (in een bepaalde programmeertaal) geïmplementeerd worden in software. De software voert vervolgens de algoritmes uit. Het is daarom belangrijk om je te realiseren dat AI (grotendeels) een softwareproduct en/of -dienst is waarbij bij het contracteren (aankoop, verkoop, implementatie en onderhoud) van AI-systemen alle facetten van het IT-recht een rol spelen.

holla 24 augustus 2023

Blog

Blog

Zorgplicht

Een belangrijk facet van het IT-recht en IT-contracten is de zorgplicht. Een leverancier van IT, in dit geval in de vorm van een AI-systeem, heeft een (bijzondere) zorgplicht ten opzichte van haar klant. Dit komt omdat de IT-leverancier een kennisvoorsprong heeft op de klant. De leverancier wordt immers door de afnemer ingeschakeld omdat de leverancier er verstand van heeft. Die voorsprong resulteert in de (bijzondere) zorgplicht van de IT-leverancier wanneer er sprake is van het leveren en implementeren van een AI-systeem.

Of de leverancier aan de zorgplicht heeft voldaan wordt door de rechter ingevuld aan de hand van de specifieke feiten en omstandigheden van het geval. Uit eerdere uitspraken van rechters zijn daarom wel een aantal key points te halen over hoe de zorgplicht voor de IT-leverancier wordt ingevuld. Om te beginnen dient de IT-leverancier een deugdelijk onderzoek te doen naar de bedrijfsstructuur van de klant (RBC/ Brinkers) voordat hij advies uitbrengt. Indien er zich voor de klant grote risico’s voordoen dient de IT-leverancier de klant daarop te wijzen (Breikant). Voorts dient de IT-leverancier de voortgang van het project proactief te bewaken (Kwetters/Profuse) en zo nodig in te grijpen, de klant aan te spreken, of indien dit alles niet mogelijk is, de opdracht neer te leggen (Split~Vision). De klant mag verwachten dat de IT-leverancier werkt met inachtneming van de standaarden en normen die in de branche gebruikelijk zijn (Smart Connections/Allsafe).

Tijdens de implementatie dient de IT-leverancier er alles aan te doen om het project te laten slagen, inclusief deugdelijk projectmanagement (Alert/Tweesteden Ziekenhuis). Hier hoort ook bij dat de IT-leverancier het belang van de klant altijd voorop dient te stellen en de klant moet blijven informeren (CGI/Staalbankiers) Bij oplevering mag de klant in ieder geval de functionaliteit verwachten die bij aanvang aan de IT-leverancier is kenbaar gemaakt (Exact/Brandmeester’s).

Conclusie

Gezien alle bovenstaande key points is het als IT-leverancier verstandig om tijdens het gehele proces van implementatie en dienstverlening van een AI-systeem de zorgplicht te borgen. Hoe dit het beste kan worden vormgegeven verschilt per IT-leverancier, type AI-systeem, type dienstverlening en type implementatieproces. In ieder geval geldt dat het belangrijk is om afspraken met de klant duidelijk en schriftelijk vast te leggen. Zowel wat je als IT-leverancier wel doet, maar vooral ook wat niet onder de dienstverlening valt en waar de verantwoordelijkheden van de klant liggen.

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.