Menu

Zoek op
rubriek
Data&Privacyweb
0

Ambtenaar Venray bekijkt meerdere malen zorgdossier buren

Een ambtenaar van de gemeente Venray heeft, zonder dat daarvoor aanleiding toe was, meer dan eens het zorgdossier van haar buren ingezien. Omdat de gemeente geen maatregelen trof tegen de betreffende medewerker, deden de buren in juli aangifte bij de politie wegens schending van haar ambtsgeheim. Tot op heden erkent de gemeente geen aansprakelijkheid en houdt ze vol dat de ambtenaar in kwestie volgens de geldende regelgeving en protocollen heeft gehandeld. Dat blijkt uit onderzoek dat door een onafhankelijk bureau is uitgevoerd. Het onderzoeksrapport is in handen van NRC.

VPN Gids 24 sep 2021

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

Ambtenaar bestudeert zorgdossier van haar buren

De gemeente is de politieke instantie die het dichtst bij de buren staat. Burgers kunnen hier terecht voor rijbewijzen en identiteitsdocumenten, maar ook om bouw- en kapvergunning aan te vragen of als ze in de financiële problemen verkeren. Daarnaast zijn gemeentes verantwoordelijk voor de uitvoering van het lokale belastingbeleid en allerhande zorgtaken, waaronder jeugdzorg en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Gemeentes verzamelen en verwerken dan ook veel privacygevoelige informatie van hun inwoners. Deze gegevens moeten verantwoord en veilig opgeslagen en behandeld worden. Dat laatste lijkt niet het geval te zijn bij de gemeente Venray. Daar heeft een ambtenaar in het verleden meerdere malen het zorgdossier van haar buren bekeken: uit onderzoek blijkt dat dit in 2019 ten minste zes keer is gebeurd. Saillant detail in deze zaak is dat de ambtenaar in kwestie al jaren verwikkeld is in een ruzie met haar buren.

De buren dienden verschillende keren een klacht in bij de gemeente, maar die deed daar niets mee. In oktober 2019 kregen ze per e-mail te horen dat er “geen aanleiding bestaat tot nader onderzoek van de integriteit van de ambtenaar”.

Buren dwingen onafhankelijk onderzoek af

De buren lieten het daar niet bij zitten. Ze klopten aan bij de Autoriteit Persoonsgegevens en dienden hier een privacyklacht in. Door tussenkomst van de toezichthouder besloot de gemeente alsnog om een onafhankelijk onderzoek te laten instellen naar het gedrag van de ambtenaar.

De conclusies van het onderzoeksrapport liegen er niet om. Volgens NRC staat hier onder meer in dat de ambtenaar in kwestie zich schuldig heeft gemaakt aan ‘een onrechtmatige verwerking’ van persoonsgegevens en dat er technisch gesproken sprake is van een datalek. De ambtenaar raadpleegde immers meerdere keren het zorgdossier van haar buren zonder dat daar aanleiding toe was.

De opstellers van het rapport vinden dat de gemeente Venray ook het een en ander te verwijten valt. Er zijn geen garanties ingebouwd in de werkwijze van de afdeling Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) die de vertrouwelijkheid van persoons- en gezondheidsgegevens van burgers garandeert. Deze casus laat zien dat onbevoegde ambtenaren deze vertrouwelijke en privacygevoelige gegevens kunnen raadplegen. Tevens is de klacht van de buren ‘te laat opgepakt’ en was de communicatie ‘niet toereikend’.

Advocaat eist schadevergoeding en disciplinaire maatregelen tegen ambtenaar

Burgemeester Luc Winants is het niet eens met de conclusie van het onderzoek dat er onrechtmatig persoonsgegevens zijn ingezien. Volgens hem was er dan ook geen aanleiding om disciplinaire maatregelen te nemen. “De ambtenaar werkt op de afdeling die gaat over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Jeugdzorg. Ze had er beter aan gedaan een collega naar de dossiers te laten kijken, maar wij vinden niet dat er strafbare feiten gepleegd zijn”, aldus Winants. De gemeente Venray erkent dan ook geen aansprakelijkheid en zegt dat de ambtenaar gehandeld heeft volgens de geldende regelgeving en protocollen.

De buren konden zich niet vinden in de reactie van burgemeester Winants. Omdat de gemeente weigerde maatregelen te nemen tegen de ambtenaar, hebben ze afgelopen juli aangifte gedaan bij de politie tegen de ambtenaar. Ze verwijten dat de ambtenaar haar ambtsgeheim heeft geschonden. Ook wordt haar smaad en laster ten laste gelegd. De advocaat van de buren zegt dat de ambtenaar ‘rondgeneusd’ heeft in bestanden en deze informatie gebruikt heeft om zijn cliënten zwart te maken bij politie en zorginstanties. Hij eist een schadevergoeding van de gemeente en dat ze alsnog disciplinaire maatregelen neemt tegen de ambtenaar. De gemeente Venray wilde niet reageren op vragen van NRC om de privacy van betrokkenen te beschermen.

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.

KENNISPARTNER

Rosalie Brand