Menu

Filter op
content
Data&Privacyweb
0

Departementen werken samen aan visie op generatieve AI

Meer dan anderhalf miljoen Nederlanders maken al gebruik van generatieve AI. Een vorm van AI waarbij complexe algoritmes worden ingezet om nieuwe content te creëren, zoals tekst, afbeeldingen of video’s. Een bekend voorbeeld is ChatGPT. Het wordt steeds duidelijker dat deze technologie naast kansen ook risico’s, uitdagingen en ethische dilemma’s met zich meebrengt.

Digitale Overheid 4 september 2023

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

Daarom werkt het ministerie van BZK in nauwe samenwerking met andere departementen, waaronder het ministerie van EZK, JenV en OCW, aan een visie op de impact van generatieve AI. De visie beschrijft de impact op de samenleving en de verschillende juridische, ethische en technische gevolgen van deze technologie.

Net als bij andere impactvolle technologieën, zoals de stoommachine en de computer, kan generatieve AI ingrijpende gevolgen hebben. De zorgen hierover zien we terug in het maatschappelijke en politieke debat. Eind maart riep een ingediende Tweede Kamer-motie het kabinet op tot een integrale visie op de toepassing, mogelijkheden en risico’s van nieuwe AI-producten. Deze motie werd door 147 Tweede Kamerleden gesteund en was het startschot van het visietraject op generatieve AI.

Welke kansen en problemen zien we nu?

Generatieve AI schept mogelijkheden in uiteenlopende domeinen. Het ondersteunt onder andere wetenschappelijk onderzoek naar nieuwe (koolstofvrije) materialen, versnelt en automatiseert de ontwikkeling van medicijnen en draagt bij aan het verminderen van voedselverspilling. Op economisch vlak kan generatieve AI de productiviteitsgroei stimuleren waardoor medewerkers meer tijd hebben voor mensenwerk en creativiteit.

Daarnaast zijn er ook dringende, praktische problemen die nu aandacht vragen. Van de toepassing in het onderwijs tot aan kinderrechten, auteursrechten, privacy aspecten en de representatie van minderheden. Ook is er een goede technische infrastructuur nodig, zodat bedrijven en wetenschappers de kansen van AI kunnen benutten. Betrokken departementen brengen momenteel kansen én risico’s in kaart, in samenwerking met de EU, wetenschappers, het bedrijfsleven, onderwijsinstellingen, maatschappelijke organisaties en andere stakeholders. Er is gekozen voor een open dialoog vanwege het grote politieke en maatschappelijke belang.

Sectorbijeenkomsten

Er worden bijeenkomsten georganiseerd waarin verschillende ministeries en sectoren met wetenschappers de perspectieven en impact van generatieve AI analyseren. 30 juni was de eerste sectorbijeenkomst, met vertegenwoordigers van de Universiteit Utrecht, Hogeschool Rotterdam, gemeente Papendrecht, Filosofie in Actie en de VNG. Centraal stond de mogelijke impact van generatieve AI op desinformatie en de democratie. Een aantal belangrijke inzichten:

De focus op existentiële risico’s van generatieve AI leidt af van de echte problemen, zoals de invloed op de kwaliteit van nieuws en groeiende digitale ongelijkheid.

De overheid moet ervoor zorgen dat maatschappelijke organisaties en onderwijsinstellingen meer betrokken raken bij het ontwikkelen van beleid.

Zorgelijk is de dominante, westerse invloed op de training van data die (racistische) vooroordelen kan bevatten. Maar ook de klimaatimpact van AI en het effect op de werkgelegenheid.

Daarnaast vindt er binnenkort een Catshuissessie over generatieve AI plaats, organiseert het ECP | Platform voor de InformatieSamenleving(link naar andere website) binnenkort ‘begeleidingsethiekbijeenkomsten’ en worden er in samenwerking met de Nederlandse AI Coalitie burgerbijeenkomsten georganiseerd.

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.