Menu

Filter op
content
PONT Data&Privacy

0

Doe mee: consultatie implementatie NIS2 en CER

Denk jij mee? Op dinsdag 21 mei 2024 start de internetconsultatie van de Cyberbeveiligingswet en de Wet weerbaarheid kritieke entiteiten. Deze wetsvoorstellen zijn de omzetting van 2 Europese richtlijnen naar nationale wetgeving: de Network and Information Security Directive (NIS2) en de Critical Entities Resilience Directive (CER). Doel van de richtlijnen: de fysieke, digitale en economische weerbaarheid versterken tegen toenemende dreigingen. De consultatieperiode loopt tot 2 juli 2024.

Digitale Overheid 22 mei 2024

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

Via www.internetconsultatie.nl kan iedereen suggesties doen voor verbetering van de wet- en regelgeving in voorbereiding. Het doel van de consultatie is een zo groot mogelijke groep van burgers, bedrijven en instellingen te betrekken bij de totstandkoming van de wetgeving. Reageren kan tussen 21 mei en 2 juli 2024. Hierna worden alle reacties bekeken en wordt het wetsvoorstel eventueel aangepast.

De Cyberbeveiligingswet

De Cyberbeveiligingswet beoogt het algemene niveau van cyberbeveiliging in de Europese Unie te verhogen. Het is de opvolger van de zogeheten Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen (Wbni) en bevat wijzigingen ten opzichte van deze wet. Allereerst is het aantal sectoren uitgebreid dat onder de wet zal vallen (zoals bijvoorbeeld de sector overheid). Verder bevat het wetsvoorstel nadere regels op het gebied van zorgplicht (cyberbeveiligingsmaatregelen), meldplicht (melden van incidenten) en toezicht op naleving.

Bekijk de Cyberbeveiligingswet en neem deel aan de internetconsultatie (1). Wil je meer weten over de Cyberbeveiligingswet? Bekijk dan de NIS2-informatiebrochure(2).

Wet weerbaarheid kritieke entiteiten

Naast de NIS2 wordt ook de CER-richtlijn omgezet. De CER-richtlijn richt zich op de bescherming van bedrijven en organisaties tegen een dynamisch dreigingslandschap, zoals hybride en terroristische dreigingen, toenemende onderlinge en grensoverschrijdende afhankelijkheden en natuurrampen. De CER-richtlijn wordt geïmplementeerd in nationale wetgeving in de Wet weerbaarheid kritieke entiteiten.

Bekijk de Wet weerbaarheid kritieke entiteiten en neem deel aan de internetconsultatie (3). Meer lezen over de Wet weerbaarheid kritieke entiteiten? Bekijk dan de CER-informatiebrochure (4).

  1. https://www.internetconsultatie.nl/cyberbeveiligingswet/b1

  2. https://www.nctv.nl/documenten/brochures/2024/05/21/informatiebrochure-nis2-richtlijn

  3. https://www.internetconsultatie.nl/wetweerbaarheidkritiekeentiteiten/b1

  4. https://www.nctv.nl/documenten/brochures/2024/05/21/informatiebrochure-wet-weerbaarheid-kritieke-entiteiten

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.